mojmag.com

UVJETI KORIŠTENJA WEB ODREDIŠTA mojmag.com

SPORAZUM IZMEĐU KORISNIKA I mojmag.com

mojmag.com web odredište ponuđeno Vam je uvjetom da pristanete bez izmjena na uvjete i napomene koje se ovdje nalaze. Vaša upotreba mojmag.com odredišta označava kako ste prihvatili sve takve uvjete i napomene.

IZMJENE OVIH UVJETA KORIŠTENJA

mojmag.com zadržava pravo promijeniti uvjete korištenja pod kojima je mojmag.com ponuđen.

NAPOMENE VEZANE UZ PRAVA I ROBNE MARKE

Sav sadržaj mojmag.com web odredišta je: © mojmag.com, 2008. - 2010. i/ili njegovih dobavljača. Sva prava pridržana.

VEZE PREMA DRUGIM WEB ODREDIŠTIMA

mojmag.com web odredište može sadržavati veze prema drugim web odredištima ("Povezana odredišta"). Povezana odredišta nisu pod kontrolom mojmag.com i mojmag.com nije odgovoran za sadržaj na bilo kojem od povezanih odredišta, uključujući bez ograničenja bilo koju daljnju vezu koja se nalazi na povezanom odredištu, ili bilo kakve izmjene povezanog odredišta. Mojmag.com nije odgovoran za webcasting ili bilo kakvu drugu formu komunikaciju koju ste primili od bilo kojeg povezanog odredišta. Mojmag.com pruža navedene veze samo kao pogodnost za Vas i uključivanje veza prema povezanim odredištima ne implicira provjeru tih odredišta od strane mojmag.com ili njegovih administratora.

ZABRANA NEZAKONITE ILI ZABRANJENE UPOTREBE

Kao uvjet Vašeg korištenja mojmag.com web odredišta, Vi garantirate mojmag.com kako nećete koristiti mojmag.com web odredište za bilo kakvu svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim uvjetima. Ne smijete koristiti mojmag.com web odredište na bilo koji način koji bi mogao oštetiti, deaktivirati, preopteretiti ili onemogućiti mojmag.com web odredište. Ne smijete steći ili pokušati steći bilo kakve materijale ili informacije korištenjem bilo kakvih sredstava koja nisu namjerno omogućena ili pružena kroz mojmag.com web odredište.

KORIŠTENJE KOMUNIKACIJSKIH USLUGA

mojmag.com web odredište može sadržavati forume, komentare, chat, news grupe, osobne web stranice, kalendare i/ili bilo kakve druge sadržaje koje Vam omogućavaju komunikaciju sa javnošću, grupom osoba ili pojedincima (zajednički naziv: "Komunikacijske usluge"). Korištenjem komunikacijskih usluga slažete se kako ćete ih koristiti kako biste postavili, primili ili poslali poruke i materijale koji su ispravni i odgovaraju pojedinoj komunikacijskoj usluzi. Kao primjer, a ne kao ograničenje, slažete se da prilikom upotrebe komunikacijskih usluga nećete:

 • - Klevetati, zlostavljati, malterirati, uhoditi, prijetiti ili na bilo koji drugi način ugrožavati legalna prava (kao što su privatnost ili javnost) drugih.
 • - Publicirati, postavljati, snimati, distribuirati ili sijati bilo kakve neprikladne, proste, pogrdne, razvratne, nepoštene ili nelegalne teme, imena, materijale ili informacije.
 • - Postavljati datoteke koje sadrže softver ili druge materijale zaštićene zakonima o autorskom pravu ili intelektualnom vlasništvu (ili pravom na privatnost ili javnost) osim ukoliko imate vlasništvno nad istima ili ste dobili sve potrebne dozvole.
 • - Postavljati datoteke koje sadrže računalne viruse, neispravne datoteke ili bilo kakav softver ili programe koji mogu naštetiti radu tuđeg računala.
 • - Oglašavati ili nuditi na prodaju ili kupovati bilo kakve stvari ili usluge u komercijalne svrhe, osim u slučaju da komunikacijska usluga izravno dopušta takve poruke.
 • - Provoditi ili proslijeđivati ankete, natjecanja, klađenja ili slijedne poruke.
 • - Presnimiti bilo kakvu datoteku postavljenu od strane drugog korisnika komunikacijskog servisa za koju znate, ili je razumno da znate, da ne može biti legalno distribuirana na taj način.
 • - Krivotvoriti ili obrisati autorske dodatke, pravne ili druge napomene od strane autora ili oznake izvora softvera ili drugih materijala u datotekama koje postavljate.
 • - Ograničiti ili spriječiti bilo kojeg drugog korisnika od korištenja i uživanja komunikacijskih usluga.
 • - Narušiti pravila ponašanja ili druge smjernice koje vrijede za bilo koju pojedinu komunikacijsku uslugu.
 • - Prikupljati informacije od drugima, uključujući i e-mail adrese, bez njihovog pristanka.
 • - Kršiti bilo koji primjenjivi zakon ili odredbu.

mojmag.com nema obvezu nadgledati komunikacijske usluge. No, mojmag.com zadržava pravo pregledati sve materijale postavljene korištenjem komunikacijske usluge i maknuti bilo koji takav materijal po vlastitoj želji. Mojmag.com zadržava pravo ukinuti Vam pristup pojedinom ili svim komunikacijskim uslugama bez upozorenja ili razloga.

mojmag.com zadržava pravo u bilo kojem trenutku odati bilo kakvu informaciju kako bi se zadovoljio bilo koji primjenjivi zakon, odredba, pravni proces ili državni zahtjev, ili izmijeniti, odbiti postaviti ili maknuti bilo koji materijal, u potpunosti ili djelomično, po vlastitoj želji.

Uvijek budite oprezni prilikom odavanja bilo kakvih osobnih podataka o sebi ili svojoj obitelji prilikom korištenja bilo koje komunikacijske usluge. Mojmag.com ne kontrolira niti odobrava sadržaj, poruke ili informacije u komunikacijskim uslugama, te stoga odbija svaku odgovornost vezano uz komunikacijske usluge i bilo kakve akcije koje mogu proizaći iz Vašeg sudjelovanja u komunikacijskim uslugama. Moderatori i administratori nisu ovlašteni glasnogovornici mojmag.com web odredišta, te njihovi stavovi i gledišta ne moraju nužno odražavati one mojmag.com.

Matrijali postavljeni na komunikacijsku uslugu mogu biti predmetom ograničenja upotrebe, reprodukcije i/ili širenja. Vi ste odgovorni za pridržavanje takvih ograničenja prilikom presnimavanja materijala.

MATERIJALI DANI NA KORIŠTENJE mojmag.com ILI POSTAVLJENI NA BILO KOJEM mojmag.com WEB ODREDIŠTU

mojmag.com ne polaže pravo na materijale koje dajete na korštenje mojmag.com (uključujući primjedbe ili prijedloge) ili postavite, unesete ili usnimite na bilo koje mojmag.com web odredište ili povezanu uslugu (Zajednički "Doprinos"). No postavljanjem, unosom ili usnimavanjem doprinosa dajete mojmag.com i partnerskim tvrtkama pravo da koriste Vaš doprinos u vezi sa funkcioniranjem njihovog Internet poslovanja, uključujući pravo da: kopiraju, distribuiraju, šalju, javno prikazuju, javno izvode, reproduciraju, mijenjaju, prevode i preuređuju Vaš doprinos; i da objave Vaše ime vezano uz doprinos.

Nikakva naknada neće biti plaćena vezano uz upotrebu vašeg doprinosa, kako je ovdje objavljeno. Mojmag.com nema obavezu postaviti ili koristiti bilo kakav doprinos koji ste pridonijeli i može obrisati bilo kakav doprinos prema vlastitoj želji.

Postavljanjem, unošenjem ili pridonošenjem svojeg doprinosa garantirate kako posjedujete ili na drugi način imate sva potrebna prava na doprinos prema opisanom u ovom sporazumu uključujući, bez ograničenja, pravo da dijelite, postavljate, usnimavate ili unosite doprinos.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODI I USLUGE UKLJUČENE ILI DOSTUPNE KROZ mojmag.com WEB ODREDIŠTE MOGU SADRŽAVATI NETOČNOSTI ILI TISKARSKE POGREŠKE. PROMJENE SE POVREMENO VRŠE NAD OVIM INFORMACIJAMA. Mojmag.com I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI MOGU POVREMENO VRŠITI POPRAVKE ILI IZMJENE NA mojmag.com WEB ODREDIŠTU. SAVJET DOBIVEN NA mojmag.com WEB ODREDIŠTU NE BI SE TREBAO UPOTREBLJAVATI ZA OSOBNE, MEDICINSKE, LEGALNE ILI FINANCIJSKE ODLUKE I TREBALI BISTE KONZULTIRATI ODGOVARAJUĆEG PROFESIONALCA ZA SPECIFIČAN SAVJET KOJI SPECIFIČNO ODGOVARA VAŠOJ SITUACIJI.

mojmag.com I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NE ODGOVARAJU ZA PRIMJENJIVOST, POUZDANOST, DOSTUPNOST, VREMENSKU DOSTUPNOST I TOČNOST INFORMACIJA, SOFTVERA, PROIZVODA, USLUGA I PRIPADAJUĆIH SLIKA SADRŽANIH NA mojmag.com WEB ODREDIŠTU ZA BILO KOJU SVRHU. DO MAKSIMALNOG RAZMJERA DOPUŠTENOG PRIMJENJIVIM ZAKONOM SVE TAKVE INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODI, USLUGE I PRIPADAJUĆE SLIKE DANI SU "KAKVI JESU" BEZ IKAKVE GARANCIJE. Mojmag.com I NJEGOVI DOBAVLJAČI SE OVIM PUTEM OGRAĐUJU OD SVIH GARANCIJA I UVJETA VEZANIH UZ OVE INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODE, USLUGE I PRIPADAJUĆE SLIKE, UKLJUČUJUĆI IMPLICITNE GARANCIJE ILI UVJETE PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA POJEDINU SVRHU ILI NAZIV.

DO MAKSIMALNOG RAZMJERA DOPUŠTENOG PRIMJENJIVIM ZAKONOM, NI U KOJEM SLUČAJU MOGU mojmag.com I NJEGOVI DOBAVLJAČI BITI ODGOVORNI ZA IZRAVNE, NEIZRAVNE, KAZNENE, SLUČAJNE, POSEBNE, PROIZLAZEĆE ŠTETE ILI BILO KAKVE ŠTETE UOPĆE UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI NA, ŠTETE ZBOG GUBITKA UPOTREBE, PODATAKA, ZARADE PROIZAŠLE IZ ILI NA BILO KOJI NAČIN POVEZANE SA KORIŠTENJEM ILI BRZINOM RADA mojmag.com WEB ODREDIŠTA.

UKOLIKO STE NEZADOVOLJNI BILO KOJIM DIJELOM mojmag.com WEB ODREDIŠTA, ILI BILO KOJOM ODREDBOM UVJETA KORIŠTENJA, VAŠE JEDINO PRAVO JE PRESTANAK KORIŠTENJA mojmag.com WEB ODREDIŠTA.

ZABRANA/OGRANIČAVANJE PRISTUPA

mojmag.com zadržava pravo, prema vlastitoj želji, zabraniti/ograničiti Vam pristup mojmag.com web odredištu i povezanim uslugama ili bilo kojem dijelu bez prethodne najave. Slažete se kako između Vas i mojmag.com ne postoji nikakvo zajedničko ulaganje, partnerstvo, zaposlenje, ili agencijska veza kao rezultat ovog Sporazuma ili korištenja mojmag.com web odredišta. Sprovođenje ovog Sporazuma od strane mojmag.com ograničeno je postojećim primjenjivim zakonima i pravnim procesima i ništa u ovom Sporazumu ne umanjuje mojmag.com pravo da se povinuje zakonskim, sudskim i pravnim zahtjevima vezano uz Vašu upotrebu mojmag.com web odredišta ili informacija koje su dane ili prikupljene od strane mojmag.com. Ukoliko se bilo koji propis ovog Sporazuma pokaže neispravnim ili neprimjenjiv sukladno odgovarajućim zakonima, uključujući, ali ne ograničavajući se na, izjavu o odgovornoti prethodno navedenu, neispravan ili neprimjenjiv propis smatrat će se zamijenjenim ispravnim i primjenjivim propisom koji se najbliže slaže sa namjerom originalnog propisa, a ostatak Sporazuma će i dalje vrijediti. Ukoliko ovdje nije drugačije određeno, ovaj Sporazum predstavlja potpuni sporazum između korisnika mojmag.com vezano uz mojmag.com web odredište i zamijenjuje svaku drugu komunikaciju ili ponudu, elektronsku, usmenu ili pisanu, između korisnika i mojmag.com vezanu uz mojmag.com web odredište.

ZAŠTIĆENE ROBNE MARKE

Imena tvrtki i proizvoda spomenuta ovdje mogu biti zaštićene robne marke njihovih vlasnika.

Primjeri tvrtki, organizacija, proizvoda, osoba ili događaja navedeni odvje su izmišljeni i nikakva veza sa bilo kojom stvarnom tvrtkom, organizacijom, proizvodom, osobom ili događajem nije namjerna.

Sva prava koja ovdje nisu izravno dana su zadržana.

PORUKE mojmag.com-a I SPONZORA

mojmag.com može registriranim korisnicima povremeno poslati obavijesti portala mojmag.com i poruke sponzora.