mojmag.com

Financije i porezi

Datum izdanja 4.1.2010. - broj 1/2010   Podijeli / šalji / spremi




Praćenje časopisa

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli pratiti ovaj časopis!



Imate pitanje?

Ako imate pitanja u vezi ovog časopisa, pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da od izdavača dobijete odgovor.


Podaci o časopisu

Dodatni podaci o časopisu Sljedeće izdanje: 1.4.2012.
Izlazi: jednom mjesečno
Cijena: 1.150,00 kn

O izdanju:

SADRŽAJ

Uvodnik
Mladić od 60 godina! - mr. sc. Mladen Štahan

Aktualno

5  Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2009. godinu - mr. sc. Mladen Štahan

20  Primjena osobnoga identifikacijskog broja od 1. siječnja 2010. - mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan

23  Novosti u oporezivanju PDV-om u 2010. - mr. sc. Zlatko Fabijančić, Renata Kalčić

39  Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak - Ksenija Cipek, Iva Uljanić

48  Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2010. - Dražen Opalić

Financije - Računovodstvo

54  Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2009. godinu - Jasminka Rakijašić

56  Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2009. - mr. sc. Mladen Štahan

63  Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2009. - mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac

87  Sastavljanje bilance za 2009. - mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac

115  Godišnji obračun amortizacije za 2009. - Neven Baica

126  Vrijednosno usklađenje zaliha - Domagoj Zaloker

136  Obračun naknada, doprinosa, spomeničke rente i članarine za 2009. - mr. sc. Mirjana Paić Ćirić

153  Financijsko izvještavanje za poslovnu godinu prema Zakonu o tržištu kapitala - Mijo Jozić

155  Sprječavanje pranja novca i pristup temeljen na procjeni rizika - mr. sc. Žana Pedić

Proračunsko računovodstvo

162  Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu - Bernardica Rubčić, Ivana Jakir-Bajo

169  Knjiženja na kraju proračunske godine - Nikolina Bičanić

178  Godišnji financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna za 2009. godinu - Ivana Jakir-Bajo

Neprofitne organizacije

184  Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2009. - Krešimir Vranar

Porezi i doprinosi

199  Rokovi podnošenja propisanih obrazaca i poreznih prijava  - mr. sc. Mirjana Paić Ćirić

204  Neka praktična pitanja kod oporezivanja PDV-om u 2010. - Mirjana Račevska

209  Ulazak poduzetnika u sustav PDV-a od 1.1.2010. - Krešimir Vranar

211  Novi obveznici u sustavu PDV-a - Zdravka Barac

218  Korištenje službenih automobila u poslovne i privatne svrhe - mr. sc. Ida Dojčić

227  Obračun kamata od 1.1. 2010. - mr. sc. Ida Dojčić

230  Zakon o trošarinama (II. dio) - Željka Marinović

238  Razumijevanje Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja - mr. sc. Nenad Kukić

Plaće i naknade plaća

246  Obračun obveza iz plaća u 2010. - mr. sc. Mirjana Paić Ćirić

258  Obrazac R-Sm u 2010. godini - Ksenija Vugrin

263  Ovrha na plaći od 1. siječnja 2010. - Dušanka Marinković Drača

264  Naknada plaće za vrijeme bolovanja zbog ozljede na radu - Ljubica Ðukanović

Poslovanje obrtnika

270  Godišnji obračun amortizacije za 2009. kod obrtnika - Krešimir Vranar

Poslovanje s inozemstvom

277  Posebnosti nekih carinskih postupaka - Franjo Ibrišimović

Javna nabava

283  Instrukcija o sprječavanju sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

Poslovanje banaka

286  Nadzorna izvješća kreditnih institucija za 2009. - Ana Janjušić, Vedran Bartol

Radno pravo

293  Značajne promjene u novom Zakonu o radu - Dušanka Marinković Drača

301  Radno vrijeme prema novom Zakonu o radu - Nataša Novaković

Financijske vijesti iz svijeta i RH
307  Pregled događaja iz svijeta financija za prosinac 2009. - Krešimir Jušinski

309 TEB-ov podsjetnik
 
Gdje kupiti: isključivo pretplatom preko TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb
Narudžbe i pretplate: www.teb.hr/hrv/index.asp?id=stalna_izdanja&page=pretplata
Web: www.teb.hr

O časopisu:

Časopis Financije i porezi je prvenstveno namijenjen računovođama i svima koji rade u knjigovodstvu dajući im sve potrebne upute za izradu svih izvješća koja su poslodavci dužni podnositi FINA-i te izradu poreznih prijava – poreza na dobit te poreza na dohodak, primjenu HSFI-a i MSFI-a na konkretnim primjerima, obračun plaća i ostalih izvora dohodaka i sl.
Osim toga, časopis je namijenjen i pravnicima budući praktično obrađuje i propise s područja prava, posebice Zakona o radu, Zakona o javnoj nabavi, Zakona o trgovačkim društvima i dr.

Napomena: Prodaja isključivo pretplatom preko TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb


Komentari

Komentari i ocjene
Prosječna ocjena: 5,00

Trenutno nema komentara.

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli ocjenjivati i komentirati izdanja časopisa!