mojmag.com

Financije i porezi

Datum izdanja 1.7.2011. - broj 7/2011 (srpanj 2011)   Podijeli / šalji / spremi
Praćenje časopisa

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli pratiti ovaj časopis!Imate pitanje?

Ako imate pitanja u vezi ovog časopisa, pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da od izdavača dobijete odgovor.


Podaci o časopisu

Dodatni podaci o časopisu Sljedeće izdanje: 1.4.2012.
Izlazi: jednom mjesečno
Cijena: 1.150,00 kn

O izdanju:

UVODNIK
4...Hrvatska i EU: šanse postoje, ali...
AKTUALNO
5...Izmjene računovodstvenih standarda
9...Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
FINANCIJE-RAČUNOVODSTVO
13...Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
25...Pravila uračunavanja ispunjenja kod djelomičnog plaćanja obveza
32...Računovodstvo ovlaštenih mjenjača
PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO
41...Izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima
POREZI I DOPRINOSI
49...Izmjene i dopune Pomorskog zakonika
54...Oporezivanje turističkih, ugostiteljskih i agencijskih usluga PDV-om
66...Podjela pretporeza
74...Oporezivanje dohotka po osnovu otuđenja nekretnina
86...Opće poljoprivredno gospodarstvo - status u osiguranju i obveze za doprinose 2011
95...Mišljenja Ministarstva financija
PLAĆE I NAKNADE PLAĆA
98...Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
POSLOVANJE OBRTNIKA
107...Paušalno oporezivanje iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima
RADNO PRAVO
115...Prestanak ugovora o radu " radnika-člana uprave"
120...Novosti u regulaciji prijma u lokalnu službu
REVIZIJA
124...Kontrola kvalitete revizijskih usluga
133...Prikupljanje revizijskih dokaza u procesu interene revizije
JAVNA NABAVA
143...Usluge osiguranja kao nabavna kategorija objedinjene nabave kod jedinica lokalne samouprave/regionalne uprave
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
148...Novčane rodiljne i roditeljske potpore
PITAJTE TEB
156...Prekršajna kazna za odgovornu osobu društva
156...Čuvanje dokumentacije
157...Pravo na regres
157...Osiguranje učenika i studenata koji nisu zdravstveno osigurani kao članovi obitelji
158...Unutarnja financijska kontrola u javnom sektoru
159...TEB-OV PODSJETNIK

 
Gdje kupiti: isključivo pretplatom preko TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb
Narudžbe i pretplate: www.teb.hr/hrv/index.asp?id=stalna_izdanja&page=pretplata
Web: www.teb.hr

O časopisu:

Časopis Financije i porezi je prvenstveno namijenjen računovođama i svima koji rade u knjigovodstvu dajući im sve potrebne upute za izradu svih izvješća koja su poslodavci dužni podnositi FINA-i te izradu poreznih prijava – poreza na dobit te poreza na dohodak, primjenu HSFI-a i MSFI-a na konkretnim primjerima, obračun plaća i ostalih izvora dohodaka i sl.
Osim toga, časopis je namijenjen i pravnicima budući praktično obrađuje i propise s područja prava, posebice Zakona o radu, Zakona o javnoj nabavi, Zakona o trgovačkim društvima i dr.

Napomena: Prodaja isključivo pretplatom preko TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb


Komentari

Komentari i ocjene
Prosječna ocjena: -

Trenutno nema komentara.

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli ocjenjivati i komentirati izdanja časopisa!