mojmag.com

Financije i porezi

Datum izdanja 1.5.2010. - broj 5/10   Podijeli / šalji / spremi
Praćenje časopisa

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli pratiti ovaj časopis!Imate pitanje?

Ako imate pitanja u vezi ovog časopisa, pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da od izdavača dobijete odgovor.


Podaci o časopisu

Dodatni podaci o časopisu Sljedeće izdanje: 1.4.2012.
Izlazi: jednom mjesečno
Cijena: 1.150,00 kn

O izdanju:

SADRŽAJ

Uvodnik

Upravljanje državnom imovinom u hrvatskim prilikama - mr. sc. Mihaela Grubišić

Aktualno

5  ... Predložene ekonomske mjere Vlade RH

7  Poseban postupak oporezivanja marže - mr. sc. Ljubica Javor

Financije - Računovodstvo

16  Računovodstvo servisne djelatnosti - Irena Slovinac

25  Učinci promjena tečajeva stranih valuta pri vrednovanju financijske imovine - Kristina Toth

31  Službeni automobili – nabava i korištenje od 1.1.2010. - Domagoj Zaloker

47  Rokovi čuvanja računovodstvene i porezne dokumentacije - Zdravko Vukšić

Proračunsko računovodstvo

52  Proračunski korisnici u sustavu PDV-a - porezna oslobođenja - Zdravka Barac

Porezi i doprinosi

61  Utvrđivanje porezne osnovice PDV-a pri uvozu  - mr. sc. Branka Tuđen

69  Porezne olakšice za obveznike poreza na dobit na područjima posebne državne skrbi i slobodnim zonama - Ksenija Cipek

79  Troškovi reprezentacije i promidžbe u 2010.  - mr. sc. Ida Dojčić

86  ... Mišljenja Ministarstva financija

Plaće i naknade plaća

89  Minimalna plaća i najniža mjesečna osnovica - Tomo Šnajder

96  Plaće u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – proračunska ograničenja - Ivana Vargašević

Poslovanje obrtnika

102  Evidentiranje obračunskih plaćanja u obrtu - Krešimir Vranar

Poslovanje s inozemstvom

112  Novine u izvješćivanju o vlasničkim ulaganjima - Alen Škudar

Javna nabava

119  Komunalna društva i ustanove u sustavu javne nabave - Ante Loboja

Radno pravo

125  Otpremnine prema Zakonu o radu - mr. sc. Iris Gović

Revizija

129  Interne kontrole kao instrument upravljanja rizicima poduzeća - prof. dr. sc. Boris Tušek, Ivana Pokrovac

Zdravstveno osiguranje

139  Dopunsko zdravstveno osiguranje - Ljubica Ðukanović

Financijske vijesti iz svijeta

147  Pregled događaja iz svijeta financija za travanj 2010. - Krešimir Jušinski

Pitajte TEB

148  Revalorizacijske rezerve i  dokapitalizacija

148  Naknada za zakup zemljišta u vlasništvu države

149  Način zaračunavanja (prefakturiranja) tzv. režijskih troškova

149  Naknada štete zbog ozljede na radu isplaćene nasljednicima radnika

150  Promjena radnog mjesta i ugovor o radu

150  Otpis obveza

151 TEB-ov podsjetnik
 
Gdje kupiti: isključivo pretplatom preko TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb
Narudžbe i pretplate: www.teb.hr/hrv/index.asp?id=stalna_izdanja&page=pretplata
Web: www.teb.hr

O časopisu:

Časopis Financije i porezi je prvenstveno namijenjen računovođama i svima koji rade u knjigovodstvu dajući im sve potrebne upute za izradu svih izvješća koja su poslodavci dužni podnositi FINA-i te izradu poreznih prijava – poreza na dobit te poreza na dohodak, primjenu HSFI-a i MSFI-a na konkretnim primjerima, obračun plaća i ostalih izvora dohodaka i sl.
Osim toga, časopis je namijenjen i pravnicima budući praktično obrađuje i propise s područja prava, posebice Zakona o radu, Zakona o javnoj nabavi, Zakona o trgovačkim društvima i dr.

Napomena: Prodaja isključivo pretplatom preko TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb


Komentari

Komentari i ocjene
Prosječna ocjena: 5,00

Trenutno nema komentara.

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli ocjenjivati i komentirati izdanja časopisa!