mojmag.com

Financije i porezi

Datum izdanja 1.1.2011. - broj 1/2011   Podijeli / šalji / spremi
Praćenje časopisa

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli pratiti ovaj časopis!Imate pitanje?

Ako imate pitanja u vezi ovog časopisa, pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da od izdavača dobijete odgovor.


Podaci o časopisu

Dodatni podaci o časopisu Sljedeće izdanje: 1.4.2012.
Izlazi: jednom mjesečno
Cijena: 1.150,00 kn

O izdanju:

SADRŽAJ
 
UVODNIK

Monetarna politika i bolji život nacije - Prof. dr. sc. Mladen Vedriš  4

Aktualno

Izmjene u načinu sastavljanja godišnjih financijskih  izvještaja za 2010. - Drago Kovačić, mag. oec. univ. spec. oec.  5

Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2010. - mr. sc. Mladen Štahan  11

Zakon o ovrsi na novčanim sredstvima - Maja Barberić  27

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2010. godinu - Jasminka Rakijašić  33

Radnje i aktivnosti kod sastavljanja financijskih izvještaja - mr. sc. Mladen Štahan  36

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2010. - mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac  43

Sastavljanje bilance za 2010. - mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac  69

Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti - Domagoj Zaloker  100
Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente u 2010. - mr. sc. Mirjana Paić Ćirić  103

Računovodstveno izvještavanje računovodstvenih pothvata - dr. sc. Ivica Pervan  122

Pravilnik o Jedinstvenom registru računa - Vesna Kavur  128

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

Knjiženja na kraju proračunske godine - Nikolina Bičanić  132

Godišnji financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna za
2010. - Ivana Jakir Bajo  142

Osvrt na  Zakon o izvršavanju Državnog proračuna za 2011. godinu - Ivana Maletić, Ivana Jakir Bajo  148

POREZI I DOPRINOSI

Rokovi podnošenja obrazaca i prijava prema poreznim propisima - mr. sc. Mirjana Paić Ćirić  155

Ulazak u sustav PDV-a u 2011. i izlazak iz sustava PDV-a - Zdravka Barac  158

PLAĆE I NAKNADE PLAĆA
Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2011. godinu - Dražen Opalić  164

Obračun obveza iz plaća u 2011. - mr. sc. Mirjana Paić Ćirić  170

POSLOVANJE OBRTNIKA

Godišnji obračun amortizacije kod obrtnika - Krešimir Vranar  181
Prijelaz obveznika poreza na dohodak na porez na dobit - Krešimir Vranar  189

JAVNA NABAVA

Postupanja ponuditelja kod ponuda u javnoj nabavi - mr. sc. Josip Šaban  202

CARINSKO POSLOVANJE

Novosti u deviznom zakonodavstvu - mr. sc. Slavica Pezer Blečić  209

Podrijetlo robe - Franjo Ibrišimović  219

GOSPODARSTVO

Plaćanje naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada - Lidija Tošić  223

TRGOVINA

Odgovori na pitanja iz područja zaštite potrošača - Darko Marečić  233

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju - Ljubica Đukanović  239

TRGOVAČKO PRAVO

Povrede dužnosti članova uprava i izvršnih direktora u slučaju insolventnosti i gubitka društva - mr. sc. Zorislav Kaleb  243
TEB-ov PODSJETNIK  253
 
Gdje kupiti: isključivo pretplatom preko TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb
Narudžbe i pretplate: www.teb.hr/hrv/index.asp?id=stalna_izdanja&page=pretplata
Web: www.teb.hr

O časopisu:

Časopis Financije i porezi je prvenstveno namijenjen računovođama i svima koji rade u knjigovodstvu dajući im sve potrebne upute za izradu svih izvješća koja su poslodavci dužni podnositi FINA-i te izradu poreznih prijava – poreza na dobit te poreza na dohodak, primjenu HSFI-a i MSFI-a na konkretnim primjerima, obračun plaća i ostalih izvora dohodaka i sl.
Osim toga, časopis je namijenjen i pravnicima budući praktično obrađuje i propise s područja prava, posebice Zakona o radu, Zakona o javnoj nabavi, Zakona o trgovačkim društvima i dr.

Napomena: Prodaja isključivo pretplatom preko TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb


Komentari

Komentari i ocjene
Prosječna ocjena: -

Trenutno nema komentara.

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli ocjenjivati i komentirati izdanja časopisa!