mojmag.com

Financije i porezi

Datum izdanja 1.2.2010. - broj 2   Podijeli / šalji / spremi
Praćenje časopisa

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli pratiti ovaj časopis!Imate pitanje?

Ako imate pitanja u vezi ovog časopisa, pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da od izdavača dobijete odgovor.


Podaci o časopisu

Dodatni podaci o časopisu Sljedeće izdanje: 1.4.2012.
Izlazi: jednom mjesečno
Cijena: 1.150,00 kn

O izdanju:

SADRŽAJ

Uvodnik

Inteligentne crtce - Vesna Kavur

Aktualno

5  Godišnja prijava poreza na dohodak za 2009. - Ksenija Cipek, Božo Lelas

32  Prijava poreza na dobit za 2009. - mr. sc. Ida Dojčić

65  Konačni obračun PDV-a za 2009. - mr. sc. Ljubica Javor

Financije - Računovodstvo

82  Izvještaj o novčanom tijeku - Domagoj Zaloker

97  Sastavljanje izvještaja o promjenama kapitala za 2009. godinu - Jasminka Rakijašić

101  Bilješke uz financijske izvještaje za obveznike HSFI-a - Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac

Proračunsko računovodstvo

120  … Okružnica o predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja proračuna, proračinskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine

125  Neki primjeri knjiženja poslovnih događaja kod proračunskih korisnika u sustavu PDV-a  - Nikolina Bičanić

Porezi i doprinosi

130  Izuzimanja u sustavu PDV-a u 2010. - Višnja Felker, Sintija Perinić Šarić

135  Trošarinski obveznici prema Zakonu o trošarinama (I. dio) - Željka Marinović

Plaće i naknade plaća

145  Naknadni ispravak podataka na izvješćima o plaći - Tomo Šnajder

Poslovanje obrtnika

153  Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2009. - Krešimir Vranar

Poslovanje s inozemstvom

166  Novine u 2010. kod kapitalnih transakcija s inozemstvom  - mr. sc. Marcela Kir

Javna nabava

173  Ekonomski najpovoljnija ponuda - prof. dr. sc. Tihomir Hunjak

Radno pravo

181  Ugovor o radu na određeno vrijeme - mr. sc. Iris Gović

Zdravstveno osiguranje

187  Izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju  - Jasenka Pap, Nevenka Mirković

Financijske vijesti iz svijeta i RH
190  Pregled događaja u svijetu financija za siječanj - Krešimir Jušinski

191 TEB-ov podsjetnik
 
Gdje kupiti: isključivo pretplatom preko TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb
Narudžbe i pretplate: www.teb.hr/hrv/index.asp?id=stalna_izdanja&page=pretplata
Web: www.teb.hr

O časopisu:

Časopis Financije i porezi je prvenstveno namijenjen računovođama i svima koji rade u knjigovodstvu dajući im sve potrebne upute za izradu svih izvješća koja su poslodavci dužni podnositi FINA-i te izradu poreznih prijava – poreza na dobit te poreza na dohodak, primjenu HSFI-a i MSFI-a na konkretnim primjerima, obračun plaća i ostalih izvora dohodaka i sl.
Osim toga, časopis je namijenjen i pravnicima budući praktično obrađuje i propise s područja prava, posebice Zakona o radu, Zakona o javnoj nabavi, Zakona o trgovačkim društvima i dr.

Napomena: Prodaja isključivo pretplatom preko TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb


Komentari

Komentari i ocjene
Prosječna ocjena: 5,00

Trenutno nema komentara.

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli ocjenjivati i komentirati izdanja časopisa!