mojmag.com

Financije i porezi

Datum izdanja 1.3.2010. - broj 3   Podijeli / šalji / spremi
Praćenje časopisa

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli pratiti ovaj časopis!Imate pitanje?

Ako imate pitanja u vezi ovog časopisa, pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da od izdavača dobijete odgovor.


Podaci o časopisu

Dodatni podaci o časopisu Sljedeće izdanje: 1.4.2012.
Izlazi: jednom mjesečno
Cijena: 1.150,00 kn

O izdanju:

Sadržaj

Uvodnik

Spas u (pred)zadnji čas - dr. sc. Katarina Ott

Aktualno

5  Financijske usluge u sustavu PDV-a - mr. sc. Ljubica Javor

24  Godišnji odmori - Dušanka Marinković Drača

Financije - Računovodstvo

31  Sastavljanje i predaja GFI-a za 2009. - Dragutin Kovačić

41  O dopunama Upute za ispunjavanje dodatnih podataka GFI-a (Obrazac POD-DOP)

43  Tromjesečni statistički izvještaji - Branka Viduka

47  Sastavljanje godišnjeg izvješća za 2009. - prema ZOR-u i ZTD-u - mr.sc. Mladen Štahan

53  Transfer dugotrajne materijalne imovine između povezanih društava - Boris Peko

63  Objavljivanje izloženosti društva rizicima - Kristina Toth
70  Izmjene MSFI-a - Domagoj Zaloker

Proračunsko računovodstvo

78  Neka pitanja konsolidacije financijskih izvještaja - Nikolina Bičanić

Neprofitne organizacije

84  Tromjesečni izvještaj neprofitnih organizacija - Krešimir Vranar

Porezi i doprinosi

90  Obračun trošarina i propisana izvješća (II. dio) - Željka Marinović

Poslovanje obrtnika

101  ...Mišljenja Ministarstva financija - Carinska Uprava

103  Transferne cijene i načelo nepristrane transakcije - mr. sc. Srebrenka Pečenjak, Vesna Gilja

112  ...Mišljenja Ministarstva financija

Plaće i naknade plaća

114  Prijeboj po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće s obvezom duga za doprinose - Ljubica Ðukanović

118  Poduzetnička plaća - mr. sc. Mirjana Paić Ćirić

Poslovanje obrtnika

153  Predujmovi u poslovnim knjigama obrtnika - Krešimir Vranar

Javna nabava

173  Dostavljanje izvješća o javnoj nabavi za 2009. - Ivančica Franjković

Trgovina

181  Minimalni tehnički uvjeti  za obavljanje trgovine i klasifikacija prodavaonica - Darko Marečić

Mirovinsko osiguranje

187  Izmjene Pravilnika o vođenju matične evidencije HZMO-a - Vesna Dejanović

161 TEB-ov podsjetnik
 
Gdje kupiti: isključivo pretplatom preko TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb
Narudžbe i pretplate: www.teb.hr/hrv/index.asp?id=stalna_izdanja&page=pretplata
Web: www.teb.hr

O časopisu:

Časopis Financije i porezi je prvenstveno namijenjen računovođama i svima koji rade u knjigovodstvu dajući im sve potrebne upute za izradu svih izvješća koja su poslodavci dužni podnositi FINA-i te izradu poreznih prijava – poreza na dobit te poreza na dohodak, primjenu HSFI-a i MSFI-a na konkretnim primjerima, obračun plaća i ostalih izvora dohodaka i sl.
Osim toga, časopis je namijenjen i pravnicima budući praktično obrađuje i propise s područja prava, posebice Zakona o radu, Zakona o javnoj nabavi, Zakona o trgovačkim društvima i dr.

Napomena: Prodaja isključivo pretplatom preko TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb


Komentari

Komentari i ocjene
Prosječna ocjena: -

Trenutno nema komentara.

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli ocjenjivati i komentirati izdanja časopisa!