mojmag.com

Financije i porezi

Datum izdanja 1.4.2011. - broj 4/11   Podijeli / šalji / spremi
Praćenje časopisa

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli pratiti ovaj časopis!Imate pitanje?

Ako imate pitanja u vezi ovog časopisa, pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da od izdavača dobijete odgovor.


Podaci o časopisu

Dodatni podaci o časopisu Sljedeće izdanje: 1.4.2012.
Izlazi: jednom mjesečno
Cijena: 1.150,00 kn

O izdanju:

UVODNIK
Stvaramo li povoljnu investicijsku klimu? 
Veljko Drakulić  4

Aktualno
Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Davorka Štimac  5

Izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama
Ljubica Đukanović  13

FINANCIJE RAČUNOVODSTVO 
Utvrđivanje financijskog rezultata, podjela dobiti i pokriće gubitka 
mr. sc. Mladen Štahan  18

Tromjesečni statistički izvještaji
Branka Viduka  40

Vrijednosna usklađenja kratkotrajne imovine
Domagoj Zaloker  45

Primjena analize prihoda i troškova za ispravno odlučivanje o proizvodu i cijeni (I. dio)
dr. sc. Isa Myftari  57

Naknada za šume
mr. sc.Vlado Đurašin  64

Otvaranje transakcijskih računa
mr. sc. Zvjezdana Brodarac  66

PRORAČUNSKI KORISNICI 
Preneseni viškovi i manjkovi prihoda iz prethodnog razdoblja i rebalans proračuna i financijskog plana za 2011.
Nikolina Bičanić  69

Novi Pravilnik o financijskom izvještavanju i prvi tromjesečni izvještaji za 2011.
Ivana Maletić, Ivana Jakir-Bajo  75

POREZI I DOPRINOSI
Odbitak pretporeza kod početka poduzetničke djelatnosti
mr. sc. Sanda Kapetanović  85

Oporezivanje fizičkih osoba nerezidenata
mr. sc. Zrinka Perić  90

Mišljenja Ministarstva financija 104

POSLOVANJE OBRTNIKA
Ugostiteljske i turističke usluge u seljačkom domaćinstvu
Krešimir Vranar  106

Majstorski ispit
Slavica Milevoj  120

RADNO PRAVO
Preraspodjela radnog vremena
Dušanka Marinković Drača  125

DEVIZNO POSLOVANJE
Devizno poslovanje s inozemstvom - pitanja i odgovori
mr. sc. Marcela Kir  130

ZDRAVSTVENO OSIGURANE
Stanka za dojenje djeteta
Jasenka Pap, Nevenka Mirković  133

MIROVINSKO OSIGURANE
Mirovinsko osiguranje -nove kategorije i izmjena postojećih kategorija osiguranika
Željko Janeš  136

KONTROLING
Analiza poslovanja – jesmo li dobri kako nam se čini?
mr. sc. Andreja Švigir  141

TRGOVAČKO PRAVO
Obveze izdavatelja vrijednosnih papira nakon uvrštenja na uređeno tržište
Tomislav Laušin  153

PITAJTE TEB
- Izvanredni rashodi i proračunska pričuva  162
- Otkup vlastitih poslovnih udjela  162
- Evidencija o isplaćenim i podmirenim predujmovima dobiti  163
- Primjena najviše godišnje osnovice  164
- Najviša godišnja osnovica i povrat doprinosa  164

TEBOV PODSJETNIK  165
 
Gdje kupiti: isključivo pretplatom preko TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb
Narudžbe i pretplate: www.teb.hr/hrv/index.asp?id=stalna_izdanja&page=pretplata
Web: www.teb.hr

O časopisu:

Časopis Financije i porezi je prvenstveno namijenjen računovođama i svima koji rade u knjigovodstvu dajući im sve potrebne upute za izradu svih izvješća koja su poslodavci dužni podnositi FINA-i te izradu poreznih prijava – poreza na dobit te poreza na dohodak, primjenu HSFI-a i MSFI-a na konkretnim primjerima, obračun plaća i ostalih izvora dohodaka i sl.
Osim toga, časopis je namijenjen i pravnicima budući praktično obrađuje i propise s područja prava, posebice Zakona o radu, Zakona o javnoj nabavi, Zakona o trgovačkim društvima i dr.

Napomena: Prodaja isključivo pretplatom preko TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb


Komentari

Komentari i ocjene
Prosječna ocjena: -

Trenutno nema komentara.

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli ocjenjivati i komentirati izdanja časopisa!