mojmag.com

Financije i porezi

Datum izdanja 1.5.2011. - broj 5/2011   Podijeli / šalji / spremi
Praćenje časopisa

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli pratiti ovaj časopis!Imate pitanje?

Ako imate pitanja u vezi ovog časopisa, pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da od izdavača dobijete odgovor.


Podaci o časopisu

Dodatni podaci o časopisu Sljedeće izdanje: 1.4.2012.
Izlazi: jednom mjesečno
Cijena: 1.150,00 kn

O izdanju:

SADRŽAJ

UVODNIK
Imate li na poslu dobrog prijatelja? 
prof. dr. sc. Dubravka Miljković  4

Aktualno
Novi pravilnici o evidencijama o radnicima, radnom vremenu, obračunu plaće, naknade plaće i otpremnine
Dušanka Marinković Drača  5

FINANCIJE - RAČUNOVODSTVO 
Konsolidirano izvještavanje za 2010.
dr. sc. Ivica Pervan  13

Računovodstvo trgovine na veliko
Irena Slovinac  22

Događaji nakon datuma bilance
Domagoj Zaloker  33

Priprema dokumentacije transfernih cijena u svrhu  poreznog nadzora
Nada Tucaković  39

Rezultati i ocjena mjera za gospodarski oporavak i razvitak Republike Hrvatske
mr. sc. Željko Martišković, Nikolina Vojak  48

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO
Neka pitanja primjene novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu
Nikolina Bičanić  53

Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Sanda Pipunić, Vesna Šiklić Odak  62

POREZI I DOPRINOSI
Stipendije u sustavu poreza na dohodak
Ksenija Cipek, Iva Uljanić  70

Ugovorni odnosi kod pozajmica i porezni tretman kamata
mr. sc. Ida Dojčić  80

Obveze doprinosa za 2010. s osnove druge djelatnosti – obveznici poreza na dobit
Jasna Prepeljanić, Goran Križanec  89

Mišljenja Ministarstva financija  96

POSLOVANJE OBRTNIKA
Evidentiranje poslovnih promjena kod frizera, pedikera, kozmetičara i sličnih djelatnosti
Krešimir Vranar  99

REVIZIJA
Metoda uzoraka u reviziji
mr. sc. Ivo Mijoč, Josipa Mijoč  109

JAVNA NABAVA
Otvoreni postupak javne nabave s primjerima iz prakse
Ante Loboja  118

CARINSKO POSLOVANJE
Kako (ne)razvrstavati robu u carinsku tarifu
mr. sc. Josip Tomašić  127

Sigurnosne odredbe i druge novosti u carinskom  zakonodavstvu
mr. sc. Bosiljko Zlopaša  136

TRGOVINA
Način isticanja cijene proizvoda i usluga
Darko Marečić  145

Trgovinski zastupnik i posrednik  s primjerima  odgovarajućih ugovora
mr. sc. Josip Šaban  153

PITAJTE TEB
Vrijednosno usklađenje nekurentnih zaliha i PDV  160

PDV – autorske naknade uz obrtničku djelatnost  160

Oslobođenje od doprinosa na plaću za osobe  koje se prvi put zapošljavaju  161

Sponzorstvo u stvarima  162

TEB-ov PODSJETNIK  163
 
Gdje kupiti: isključivo pretplatom preko TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb
Narudžbe i pretplate: www.teb.hr/hrv/index.asp?id=stalna_izdanja&page=pretplata
Web: www.teb.hr

O časopisu:

Časopis Financije i porezi je prvenstveno namijenjen računovođama i svima koji rade u knjigovodstvu dajući im sve potrebne upute za izradu svih izvješća koja su poslodavci dužni podnositi FINA-i te izradu poreznih prijava – poreza na dobit te poreza na dohodak, primjenu HSFI-a i MSFI-a na konkretnim primjerima, obračun plaća i ostalih izvora dohodaka i sl.
Osim toga, časopis je namijenjen i pravnicima budući praktično obrađuje i propise s područja prava, posebice Zakona o radu, Zakona o javnoj nabavi, Zakona o trgovačkim društvima i dr.

Napomena: Prodaja isključivo pretplatom preko TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb


Komentari

Komentari i ocjene
Prosječna ocjena: -

Trenutno nema komentara.

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli ocjenjivati i komentirati izdanja časopisa!