mojmag.com

Financije i porezi

Datum izdanja 1.3.2011. - broj 3/2011 (ožujak 2011.)   Podijeli / šalji / spremi
Praćenje časopisa

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli pratiti ovaj časopis!Imate pitanje?

Ako imate pitanja u vezi ovog časopisa, pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da od izdavača dobijete odgovor.


Podaci o časopisu

Dodatni podaci o časopisu Sljedeće izdanje: 1.4.2012.
Izlazi: jednom mjesečno
Cijena: 1.150,00 kn

O izdanju:

UVODNIK

Vodstvo kao način života

Vesna Kavur 4

Aktualno

Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2010.
Dragutin Kovačić 5

Uz izmjene Zakona o porezu na promet nekretnina
mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan 17

FINANCIJE RAČUNOVODSTVO

Godišnje izvješće za 2010. prema ZOR-u i ZTD-u
mr. sc. Mladen Štahan 28

Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore prema MRS-u 19
Domagoj Zaloker 34

Evidentiranje predujmova
Irena Slovinac 39

Nove izmjene zadužnice i bjanko zadužnice
Nenad Šimunec 47

Naplata mjenice u izmijenjenom sustavu platnog prometa
Nenad Šimunec 50

PRORAČUNSKI KORISNICI

Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja za 2010.
Nikolina Bičanić 53

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Tromjesečni izvještaj neprofitnih organizacija
Krešimir Vranar 60

POREZI I DOPRINOSI

Računovodstveni i porezni tretman rezerviranja
mr. sc. Srebrenka Pečenjak 68

Prodaja poslovnih udjela zaposlenicima
Višnja Felker, Sintija Perinić - Šarić 79

Izmjene i dopune Zakona o doprinosima
Tomica Šnajder 82

PLAĆE I NAKNADE PLAĆA

Isplata utužene bruto plaće radniku po sudskoj presudi u
ovršnom postupku
Dinko Lukač 86

JAVNA NABAVA

Javna nabava poštanskih usluga
Estera Rakić 100

Dostavljanje izvješća o javnoj nabavi za 2010. 103

DEVIZNO POSLOVANJE

Novosti u izvješćivanju u poslovima s inozemstvom
mr. sc. Alen Škudar 105

CARINSKO POSLOVANJE

Ispravak i poništavanje carinskih deklaracija
Melita Buljan 113

RADNO PRAVO

Izbori za radničko vijeće
Miroslav Brzica 120

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Radno vrijeme i evidencije radnog vremena u zdravstvenim ustanovama

Ljubica Đukanović 129

USTAVNO PRAVO

Novela Zakona o pravu na pristup informacijama
dr. sc. Alen Rajko 141

PITAJTE TEB

Nova knjiženja vlastitih prihoda kod proračunskih korisnika
147

Evidentiranje dokapitalizacije društva potraživanjem za dani zajam 148

Isplata troškova službenog putovanja vanjskom suradniku u neprofitnoj organizaciji 148

Sastavljanje obrazaca ID i IP u slučaju neisplate plaće 149
Robno knjigovodstvo 149

Redoslijed zatvaranja naplaćenih potraživanja 150
Plaćanje gotovim novcem 150
 
Gdje kupiti: isključivo pretplatom preko TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb
Narudžbe i pretplate: www.teb.hr/hrv/index.asp?id=stalna_izdanja&page=pretplata
Web: www.teb.hr

O časopisu:

Časopis Financije i porezi je prvenstveno namijenjen računovođama i svima koji rade u knjigovodstvu dajući im sve potrebne upute za izradu svih izvješća koja su poslodavci dužni podnositi FINA-i te izradu poreznih prijava – poreza na dobit te poreza na dohodak, primjenu HSFI-a i MSFI-a na konkretnim primjerima, obračun plaća i ostalih izvora dohodaka i sl.
Osim toga, časopis je namijenjen i pravnicima budući praktično obrađuje i propise s područja prava, posebice Zakona o radu, Zakona o javnoj nabavi, Zakona o trgovačkim društvima i dr.

Napomena: Prodaja isključivo pretplatom preko TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb


Komentari

Komentari i ocjene
Prosječna ocjena: -

Trenutno nema komentara.

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli ocjenjivati i komentirati izdanja časopisa!