mojmag.com

Financije i porezi

Datum izdanja 30.6.2009. - broj 7/09   Podijeli / šalji / spremi
Praćenje časopisa

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli pratiti ovaj časopis!Imate pitanje?

Ako imate pitanja u vezi ovog časopisa, pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da od izdavača dobijete odgovor.


Podaci o časopisu

Dodatni podaci o časopisu Sljedeće izdanje: 1.4.2012.
Izlazi: jednom mjesečno
Cijena: 1.150,00 kn

O izdanju:

Iz broja 7/09 izdvajamo sljedeće:
-    Objavljen je novi iznos minimalne plaće koji se primjenjuje pri isplati plaće za lipanj 2009. do kraja svibnja 2010.
-    Mali poduzetnici ne moraju predavati FINA-i godišnja izvješća radi javne objave
-    Računovodstveno praćenje ugostiteljske djelatnosti
-    Računovodstveni postupak s dugotrajnom imovinom namijenjenoj prodaji
-    Izrada proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika od 2010 – 2012.
-    Davanje bez naknade (letci, katalozi i sl.) i obračun PDV-a
-    Javna nabava, radno pravo

Uvodnik
Nadzor ugovora iz područja javne nabave Vlasta Pavličević
Aktualno
5  ... Javna objava godišnjeg izvješća i rok za održavanje skupštine
6  Minimalna plaća mr. sc. Desanka Šegić
Financije - Računovodstvo
9  Računovodstveno praćenje ugostiteljske djelatnosti mr. sc. Vlado Ðurašin
16  Pripajanje kapitalno povezanih društava s ograničenom odgovornošću mr. sc. Ivan Žic
23  Dugotrajna imovina namijenjena prodaji  Domagoj Zaloker
31  Financijsko izvještavanje prema Zakonu o tržištu kapitala Mijo Jozić
Proračunsko računovodstvo
34  Izrada proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2010-2012. godine Ivana Jakir-Bajo
Neprofitne organizacije
42  Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2009. Krešimir Vranar
53  Naknade troškova službenih putovanja kod neprofitnih organizacija Dinko Lukač
Porezi i doprinosi
61  Stipendije u sustavu poreza na dohodak Ksenija Cipek
71  Isporuke dobara i usluga bez naknade  mr. sc. Ljubica Javor
78  Oporezivanje turističke, ugostiteljske i agencijske djelatnosti u 2009. Zdravka Barac
92  Novi Pravilnici temeljem Općeg poreznog zakona mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Davorka Štimac
Plaće i naknade plaća
101  Rad u nepunom radnom vremenu - obračun poreza i doprinosa Tomo Šnajder
Poslovanje s inozemstvom
108  Turističke agencije - usluge u svoje ime, a za tuđi račun Marija Lakić,  Domagoj Zaloker
Javna nabava
111  Dokazivanje sposobnosti izvršenja ugovora u sustavu javne nabave  Ante Loboja
Radni odnosi
119  Namještenici u državnoj službi Goran Loje
124  Davanje suglasnosti u postupku izdavanja poslovne dozvole strancima Slavica Vuković
Zdravstveno osiguranje
128  Novi Pravilnik o pravima u obveznom zdravstvenom osiguranju  Ljubica Ðukanović
Menadžment
138  Upravljanje prihodom soba  mr. sc. Baldo Hreljac
Pitajte TEB
144  Poklon imovine bez sadašnje vrijednosti
144  Definicija smjenskog rada
145  Usluge iz Dodatka II.B Zakona o javnoj nabavi
146  Gubitak iznad visine kapitala
147 TEB-ov podsjetnik
Prilog:  Kontni plan
 
Gdje kupiti: isključivo pretplatom preko TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb
Narudžbe i pretplate: www.teb.hr/hrv/index.asp?id=stalna_izdanja&page=pretplata
Web: www.teb.hr

O časopisu:

Časopis Financije i porezi je prvenstveno namijenjen računovođama i svima koji rade u knjigovodstvu dajući im sve potrebne upute za izradu svih izvješća koja su poslodavci dužni podnositi FINA-i te izradu poreznih prijava – poreza na dobit te poreza na dohodak, primjenu HSFI-a i MSFI-a na konkretnim primjerima, obračun plaća i ostalih izvora dohodaka i sl.
Osim toga, časopis je namijenjen i pravnicima budući praktično obrađuje i propise s područja prava, posebice Zakona o radu, Zakona o javnoj nabavi, Zakona o trgovačkim društvima i dr.

Napomena: Prodaja isključivo pretplatom preko TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb


Komentari

Komentari i ocjene
Prosječna ocjena: 5,00

Trenutno nema komentara.

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli ocjenjivati i komentirati izdanja časopisa!