mojmag.com

OSIGURANJE

Datum izdanja 30.6.2010. - broj 5   Podijeli / šalji / spremi
Praćenje časopisa

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli pratiti ovaj časopis!Imate pitanje?

Ako imate pitanja u vezi ovog časopisa, pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da od izdavača dobijete odgovor.


Podaci o časopisu

Dodatni podaci o časopisu Sljedeće izdanje: 1.7.2012.
Izlazi: jednom mjesečno
Cijena: -

O izdanju:

1960. – 2010.
Pedeset godina časopisa Osiguranje

U lipnju je navršeno 50. godina izdavanja časopisa Osiguranje. Veliki broj promjena na osigurateljnom tržištu, raznolikost tema i stručnost autora, pa i pojava konkurencije posljednjih godina, pridonijeli su kvaliteti časopisa kojeg su naši čitatelji u Hrvatskoj i zemljama iz bliže nam regije podržali sve ove godine, što nam je, svakako, najveći kompliment. 
Sveobuhvatnost i aktualnost imperativ je Uredništva.  Kada je osnovan, 1960. godine, časopis Osiguranje nosio je naziv „Osiguranje i privreda“. U lipnju te godine, u prvom broju, predsjednik upravnog odbora DOZ-a Marjan Dermastija piše: „S velikim zadovoljstvom primio sam vijest da je direkcija DOZ-a za Hrvatsku pokrenula izdavanje lista koji bi na popularan način upoznavao našu javnost, a pogotovo naše radne ljude i političke radnike na terenu sa problemima osiguranja“. Od tada pa sve do danas, problemi osiguravatelja se mijenjaju, a časopis neprekidno obrađuje problematiku teorije i prakse našeg osiguranja.

Tijekom godina uvodili smo nove rubrike, 2002. promijenio se i časopis, no, nešto se nikada nije promijenilo, a to je da su i oni iskusni stručnjaci i oni koji se po prvi puta predstavljaju javnosti dali sve od sebe. Autori članaka, ugledni znanstvenici i praktičari, utkali su u ove stranice svoja kritična razmišljanja, dvojbe i poruke visoke stručne i moralne kvalitete s ispravnim osjećajem za korisnost priloga kojima su sudjelovali u popularizaciji osiguranja, u stvaranju mišljenja struke, a ponekad i mijenjali osiguratelju praksu.
Ništa manje ne očekujemo i u daljnjim godinama. Čestitam svima i želim da svojim vrijednim prilozima na ovim stranicama i ubuduće sudjelujemo u stvaranju novih vrijednosti. U ime Uredništva zahvaljujem na riječima podrške koje ste nam uputili u posljednje vrijeme, kao i na kritici koja nas je tjerala da budemo još bolji. Zahvaljujem autorima na visokoj kvaliteti članaka koje s radošću objavljujemo, članovima Uredništva na predanoj suradnji i sugestijama, čitateljima na podršci, te nakladniku, mojoj tvrtci, koja je bezuvjetno svih ovih godina podržavala riječ struke i našu predanost časopisu.

Srdačno i s poštovanjem vaša

Nensi Botica Jukić, glavna urednica

TEMA BROJA
Empirijska analiza utjecaja financijske krize na sektor osiguranja u regiji
Vladimir Njegomir

U radu autor analizira utjecaj financijske krize na industrije osiguranja zemalja bivše Jugoslavije. Analiza se fokusira na specifičnosti pojedinih industrija osiguranja u razdoblju od 2004. do 2008. godine. Rezultati istraživanja ukazuju da je utjecaj krize u tim zemljama bio je relativno ograničen.
U zemljama sa slabije razvijenim tržištem osiguranja, utjecaj krize je bio značajniji na neživotna osiguranja, a na razvijenijim tržištima regije, kriza je značajnije utjecala na premiju životnih osiguranja

Razvoj osiguravajućeg sektora u Hrvatskoj pokazao je snažnu korelaciju s općim ekonomskim razvojem. Usprkos usporavanju rasta premija životnih osiguranja tijekom 2008., bruto premija je nastavila rasti usprkos prvim znacima financijske krize. Razlog tome je dominantan udjel neživotnih osiguranja u ukupnoj premiji
Do uvođenja zakona o osiguranju iz 2004. godine, tržište osiguranja u Srbiji bilo je slabo regulirano tako da su brojna osiguravajuća društva nudila samo usluge obaveznog osiguranja od autoodgovornosti. Uvođenjem nove regulative sve nesolventne osiguravajuće kompanije su likvidirane. Osiguravateljna industrija počela je bilježiti rast bruto premija, koja je tijekom 2008. i 2009. usporena zbog recesije
Industrija osiguranja u Sloveniji najrazvijenija je u regiji. U razdoblju od 2004. do 2008. godine, ostvarivala je konstantan rast ukupne premije, kako u neživotnim tako i u životnim osiguranjima. Međutim, stopa rasta premija pala je s prvim znacima krize, a istodobno je ukupan iznos šteta porastao i u životnim i u neživotnim osiguranjima
Nepovoljni makroekonomski uvjeti su ključni uzrok nedovoljne razvijenosti i “kaskanja” industrije osiguranja u BiH. Drugi razlog je fragmentiranost tržišta osiguranja, što je posljedica činjenice konstituiranje BiH u dva federalna entiteta
Nerazvijenost ekonomije u Makedoniji imala je odraza i na poziciju industrije osiguranja. Međutim, od 2004. do 2008. zabilježen je konstantan rast premija životnih osiguranja. U 2008. godini pala je bruto premije zahvaljujući trostrukom padu stope rasta premija neživotnih osiguranja.


AKTUALNO

Osiguratelji čimbenik stabilnosti financijskog sustava RH

Tvrdnje izrečene na Odboru za financije i državni proračun povodom Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak izazvale su zgražanje stručne javnosti. Naime, prilikom odbijanja amandmana kojim bi se uplate premije životnog osiguranja od strane poslodavaca u korist radnika smatrale porezno priznatim izdatkom, čime bi se životno osiguranje izjednačilo s novim zakonskim tretmanom dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, Marić je ustvrdio kako je „dosadašnja praksa potvrdila da je područje životnog osiguranja bilo područje korupcije“, odnosno, da je „osiguranje najveći izvor korupcije“.
Nakon nepromišljene i štetne izjave predsjednika Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora Gorana Marića da su osiguravajuća društva izvor korupcije, reagirala su osigurateljna strukovna udruženja.
 
Hrvatska društva za osiguranje posluju pod izravnim i stalnim nadzorom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i to u skladu s brojnim zakonima i podzakonskim aktima koji propisuju niz obveza koje imaju za cilj punu zaštitu osiguranika
U industriji osiguranja radi preko 11.000 zaposlenika, ukupne osigurateljne pričuve iznose preko 20 mlrd kuna, a samo sredstva pričuva životnog osiguranja iznose oko 11 mlrd kuna i većim su dijelom uložena u obveznice RH, tako da direktno financiraju potrebe hrvatskog proračuna


INTERVJU

Vladimir Popovski, glavni izvršni direktor Croatia osiguranje – Život Skopje


Poslovna 2009. godina bila je vrlo uspješna za Croatia Osiguranje – Život. Tvrtka je zabilježila porast ukupne premije osiguranja i značajan porast novih osiguranika, no i kvalitetan prihod od ulaganja u sredstva kapitala, rezervi i tehničke premije. Tvrtka je ostvarila ukupnu zaračunatu premiju u iznosu od 1,854.431 eura, što predstavlja rast od 26 posto u odnosu na isti period prošle godine, dok je ukupna nova produkcija donijela porast broja osiguranih osoba od  29 posto u odnosu na 2008.godinu.
O poslovanju tvrtke u protekloj godini i prvom ovogodišnjem kvartalu, te daljnjim planovima razgovarali smo s izvršnim direktorom, iskusnim dugogodišnjim menadžerom Vladimirom Popovskim.


MOJ PORTRET
Dražen Kulić, predsjednik uprave Velebit osiguranja

Velebit je 2009. godinu zaključio sa nešto više od 17 milijuna kuna gubitka, dok je gubitak u prvom ovogodišnjem kvartalu iznosio 3,2 milijuna kuna ili milijun kuna manje u prvom tromjesečju 2009. godine.
Dražen Kulić na čelu je Velebit osiguranja od njegova osnutka, krajem 2007. godine. Rođen je 1969. godine,  a srednju tehničku školu i Strojarski fakultet završio je u Slavonskome Brodu. Sa suprugom i dvoje djece živi u Sesvetama. Prije dolaska na čelo Velebita, radio je u Heliosu, gdje počinje kao procjenitelj štete, nakon čega je uslijedio niz poslova u odjelu za reosiguranje, a potom obnašao dužnost direktora sektora razvoja. Svoj rad u Heliosu završava na radnom mjestu direktora sektora prodaje. Prije karijere u osiguranju, radio je u struci, kao diplomirani inžinjer strojarstva, u Elektrokontaktu.

Gospodarska krize je utjecala na društvo, ali nije poremetila  planove niti je bilo rezanja plaća. Utjecaj krize na Velebit, kako ističe, nije toliko snažan koliko se on osjetio u čitavoj osiguravateljnoj industriji, a najveći problem branše Kulić vidi u obrani portfelja spuštanjem premijskih stopa ispod granice tehničke opravdanosti.

Položaj trgovca pojedinca u trgovačkom pravu
Renata Pražetina Kaleb                  

 
Naš Zakon o trgovačkim društvima sadrži osnovne odredbe o trgovcu pojedincu. Trgovac pojedinac je obrtnik koji se može upisati kao trgovac pojedinac ako njegov godišnji promet u prethodnoj godini premašuje 2 milijuna kuna, a obavezno se mora upisati ako premašuje 15 milijuna kuna. Ako njegov godišnji promet padne ispod 15 milijuna kuna može se brisati iz sudskog registra trgovaca, a kada pade ispod 2 milijuna obavezno ga trgovački sud  briše iz sudskog registra.

Upisom obrtnika u sudski registar kao trgovca pojedinca mijenja se režim njegove odgovornosti, a time i njegov nastup prema potencijanim poslovnim partnerima i bankama. Kao trgovac pojedinac se može upisati i zastupnik osiguranja koji ispunjava zakonske uvjete.


IZVJEŠĆE: VII. SAVJETOVANJE O KOLIZIJI PTICA I ZRAKOPLOVA
Katarina Sunara, dipl.iur.

U Šibeniku je održano VII. Savjetovanje o koliziji ptica i zrakoplova, na kojem su razmatrane sigurnosne mjere, metode procjene rizika opasnosti, prevencije, odgovornost za štetu, te uvjeti osiguranja i pravni propisi. Sudar zrakoplova sa pticom može imati za posljedicu povredu ili gubitak života članova posade zrakoplova i putnika, pa su tako od 1988. godine udari ptica i drugih životinja u zrakoplove u svijetu doveli do smrti 229 ljudi, a uništeno je preko 210 zrakoplova.
Unatoč velikom tehnološkom napretku u izgradnji zrakoplova i sigurnosti zračnog prometa, zračni prijevoznici i zračne luke u obavljanju svoje djelatnosti izloženi su različitim rizicima koji mogu poprimiti katastrofalne razmjere. Uzroci zrakoplovnih nesreća su različiti, od ljudske greške do tehničkih problema i meteoroloških situacija, a značajan dio nesreća posljedica je kolizije zrakoplova sa stranim objektom, kategorizirane kao FOD (Foreing object damage).
 
Web: www.crosig.hr

O časopisu:

Osiguranje je najstariji časopis za teoriju i praksu osiguranja u regiji. Izlazi od 1960. godine i tijekom proteklih 50 godina stekao je međunarodni ugled i priznanje među čitateljstvom i izdavačima tiskovinama. Nudi korisne informacije i teme o osiguranju i osiguravateljima, te drugim srodnim djelatnostima, zanimljive i aktualne intervjue, izbor iz domaće i inozemne sudske prakse, te niz zanimljivosti iz zemlje i inozemstva.
Od 1972. članovi smo ugledne međunarodne udruge osigurateljnog tiska PIA, s čijim predstavnicima razmjenjujemo iskustva i dijelimo dragocjena iskustva na tržištu osiguranja.
Osiguranje je časopis u kojem stručnjaci i afirmirani praktičari, ali i svi ostali koji žele, mogu iznijeti svoje zamisli, kritike, iskustva i prijedloge o raznim pitanjima iz osigurateljne i drugih srodnih djelatnosti, kao i pitanjima koja proizlaze iz aktualnog hrvatskog zakonodavstva i šire. Autori svojim stavovima i prijedlozima doprinose pronalaženju optimalnih rješenja i unaprjeđenju osigurateljne struke, kao i rada tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, nastojeći uskladiti teoriju i praksu.
Čitatelji osiguranja su poslovni ljudi na čelnim pozicijama, osiguratelji, odvjetnici, odnosno pravnici, ekonomisti, ali i šire čitateljstvo.

CIJENA
Godišnja pretplata: Hrvatska: 500,00 kn, inozemstvo: 70,00 €, a polugodišnja 250,00 kn, inozemstvo 35,00 eura.

Tel. +385 1 633 2324, 633 2503, 633 2323
Fax. +385 1 633 2050
E-adresa: casopis.osiguranje@crosig.hrKomentari

Komentari i ocjene
Prosječna ocjena: 5,00

Trenutno nema komentara.

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli ocjenjivati i komentirati izdanja časopisa!