mojmag.com

OSIGURANJE

Datum izdanja 21.12.2009. - broj 11   Podijeli / šalji / spremi
Praćenje časopisa

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli pratiti ovaj časopis!Imate pitanje?

Ako imate pitanja u vezi ovog časopisa, pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da od izdavača dobijete odgovor.


Podaci o časopisu

Dodatni podaci o časopisu Sljedeće izdanje: 1.7.2012.
Izlazi: jednom mjesečno
Cijena: -

O izdanju:

Iz novog broja časopisa Osiguranje izdvajamo:

1.
Uvodnik
Antirececijske mjere odnose radna mjesta
Pred naletom krize, sindikati gube bitku za radna mjesta, ali i za plaće zaposlenih. U prvih deset mjeseci izgubljeno je 37.000 radnih mjesta, od čega više od 31.000 u gospodarstvu. Ni sektor osiguranja nije ostao netaknut. Za razliku od prošle godine, kada se hrvatska svrstala u 14 zemalja s pozitivnim premijskim rezultatom od ukupno 35 zemalja, na visoko četvrto mjesto, ove godine, unatoč blagom padu premije, osiguratelji nisu ostali imuni od problema i mjera uzrokovanih financijskim poteškoćama.
Da je novčanik prazan, ukazuje potez Triglav osiguranja koje je ukinulo naknadu za topli obrok. Iako sindikat upozorava da su ovom odlukom prekršene zakonske odredbe i kolektivni ugovor, Uprava je svoju odluku opravdala mjerama štednje, ali štednjom koja, za razliku od Croatia osiguranja, nije obuhvatila menadžerske ugovore. 

Iako Croatia osiguranje posluje u tržišnim uvjetima i ne živi na državnom proračunu, već ga puni, društvo je provelo dodatne antirecesijske mjere. Radnicima su smanjene bruto plaće za 10 posto, a menadžmentu su plaće smanjene u dva navrata. Davno prije, štednja je započela smanjenjem neproduktivnih troškova, kao što su troškovi reprezentacije i voznog parka. Tvrtka od 2.500 ljudi smanjuje broj zaposlenih u okviru kadrovskog restrukturiranja, u korist  prodajnih radnih mjesta. 

Restrukturiranje je provedeno i unutar VIG grupe. Dok se u Erste VIG-u mogu opravdati malim brojem djelatnika, kao jedna od onih tvrtki koja nema potreba za novim zapošljavanjem, ni otpuštanjem, u Osiguranju Helios, svojedobno prvom hrvatskom privatnom dioničkom osiguravajućem društvu kojeg je lani preuzela Vienna Insurance Group, otpuštanja su već krenula. U listopadu su donijeli pravilnik prema kojemu mogu dati otkaz svim radnicima koje smatraju nepotrebnima, a u javnosti se spominje brojka od 50-ak ljudi na koliko bi se trebala svesti tvrtka s donedavnih 260 zaposlenih. Otpuštanja, navodi se, idu dinamikom od oko šest zaposlenika mjesečno, do lipnja 2010. S druge strane, daleko blaže odjeknula je vijest o otpuštanju oko 40-tak zaposlenika u Kvarner VIG-u.

Do kraja godine još je vrlo malo, sabiru se rezultati. Zato, što drugo poželjeti nego – sretna Vam nova 2010. i - čuvajte portfelj i radna mjesta!


Srdačan pozdrav,
Nensi Botica Jukić

2.
Radovan Jakopec, dipl. iur.
Korištenje prava iz ugovora o zdravstvenom osiguranju
U ovom radu autor se bavi pregledom zakonskog okvira zdravstvenih osiguranja u Republici Hrvatskoj od 1993. godine do danas. Naglašava potrebu da se suvremena država osim stalne brige za tržišni razvoj intenzivno bavi i socijalnom zaštitom stanovništva. Fokusirajući se na zdravstvenu zaštitu, odnosno zdravstveno osiguranje, kao način osiguravanja sredstava za obveznu (osnovnu) zdravstvenu zaštitu, kao zadaću države, postavlja pitanje je li zdravstveno osiguranje osiguranje u smislu Zakona o osiguranju, odnosno Zakona o obveznim odnosima, koje elemente osiguranja ima zdravstveno osiguranje, a po čemu ono nije osiguranje u užem smislu riječi.
Posebni naglasak autor stavlja na dobrovoljna zdravstvena osiguranja i komentira kako se kroz relativno česte promjene mijenjao odnos zakonodavca prema zdravstvenim osiguranjima, posebice dobrovoljnim osiguranjima. Uspoređujući zakonska rješenja autor ukazuje na razlike u njima, komentira određena zakonska rješenja, te promatra u kojoj je mjeri zakonski okvir utjecao na razvoj zdravstvenog osiguranja, s naglaskom na razvoj dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja.

3.
mr.sc. Jakša Krišto
Konkurentnost proizvoda životnog osiguranja
U radu se analizira konkurentnost proizvoda životnog osiguranja u okruženju ostalih financijskih proizvoda. Autor u radu definirana konkurentnost i ključne odrednice konkurentnosti, ali i prikazuje suvremeno poslovno okruženje životnog osiguranja i trendove koji ga oblikuju.
U središnjem dijelu rada autor ukazuje na preferencije štediša i ulagača i donošenje odluke o štednji/ulaganju te prikazuje strukturu financijske imovine stanovništva definirajući značaj životnog osiguranja u konkurentnom okruženju ostalih financijskih proizvoda. Autor nakon prikaza ključnih prednosti i nedostataka proizvoda životnog osiguranja u zaključku daje preporuke i inicijative razvoja.
Smatra da je nužno klasično životno osiguranje pozicionirati kao temeljan financijski proizvod, a ostvarenje inicijative vidi na sustavnoj razini kroz edukaciju i stvaranje svijesti o potrebi štednje i osiguranja. Mirovinsku štednju naglašava kao strateško područje u kojem životno osiguranje može pružiti proizvode i u fazi štednje za starost i isplate mirovina. Ovu inicijativu smatra da je potrebno provesti ujednačavanjem pravila poslovanja i povlaštenim poreznim tretmanom. Na pojedinačnoj razini osiguravajuća društva trebala bi proširiti paletu postojećih proizvoda s ciljem zadovoljenja svih financijskih potreba stanovništva.

4.
mr. Željko Jukić, dipl.oec.
Utjecaj globalnih trendova na tržište životnih osiguranja u Republici Hrvatskoj
Posljedice svjetske financijske krize, koja još uvijek nije dosegla dno u Republici Hrvatskoj, snažno se osjeti i na osigurateljnom tržištu. Najveći pad osjeti se kroz pad produkcije i pad naplaćene premije, što je posljedica pada bankoosiguranja, jednokratnih fond polica i povećanog broja odustajanja ugovaratelja od daljnjeg plaćanja premije.
Životna osiguranja su u razdoblju od 1999. do 2008. bila glavni pokretač razvoja industrije osiguranja u Republici Hrvatskoj. Udio životnog osiguranja, sa 3,45% u 1995. godini, imao je kontinuirani rast te je do 2007. narastao do 27, 31%. Taj trend mijenja se u 2008. godini u kojoj se udio životnih osiguranja smanjuje na 26,3% dok u trećem kvartalu 2009. iznosi 24,2%.
Krajem 2008. godine te početkom 2009. godine kriza je djelovala na osigurateljni sektor te uzrokovala smanjenu potražnju za osiguranjem, smanjenje prodaje, te dvoznamenkastu stopu rasta indeksa odustajanja od plaćanja premije osiguranja.
Razlozi odustajanja najviše su uzrokovani pogoršanjem financijske situacije, smanjenjem plaća i mirovina, povećanjem rata preuzetih kredita, gubitkom posla ili odlaskom u mirovinu.
Klasična osiguranja za devet mjeseci 2009. godine, u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježe rast udjela u ukupnoj strukturi premije od 2,02% sa 84,34% na 86,36%.
Ovi podaci proizlaze iz činjenice da su sigurnost i očuvanje realne vrijednosti uloženog kapitala, likvidnost te sigurnost treće životne dobi danas ključni razlozi ulaganja potencijalnih osiguranika u policu životnih osiguranja.

5.
Snježana Bertoncelj
Utjecaj zakonskih promjena na industriju osiguranja
Tijekom posljednjih nekoliko godina svjedoci smo iznimnoj dinamici na području izmjena osigurateljnih propisa, uvjetovanih procesom prilagodbe propisima Europske unije. Slična je situacija i u drugim industrijama, nisu samo osigurateljni akti ti koji se mijenjaju. Odnosi se to na sveukupnu regulativu, no uz potpuno razumijevanje za nužnost prilagodbe, moramo se upitati je li nužna ovakva kaotičnost i brzanje u donošenju silne količine raznih zakona i podzakonskih akata, a onda i njihovih izmjena i dopuna u vrlo kratkom roku.
Temeljni akt za poslovanje osiguravajućih društava je Zakon o osiguranju s pripadajućim pravilnicima, no, svoje dnevno poslovanje moraju uskladiti i s nizom drugih, „neosigurateljnih“ pravnih propisa. Vrlo je nezahvalno ovdje nabrajati sve akte koji su se u posljednje četiri godine mijenjali, a imali su utjecaja na poslovanje osiguravajućih društava. U tom smislu, možemo reći da je osigurateljna industrija od početka 2006. na ovamo doživjela pravu reformu.

6.
NOVI PROPISI
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
Zakonom se uvode novi instituti u hrvatski pravni sustav, uređuju se pitanja u svezi pretraga poslovnih prostorija, zemljišta i prijevoznih sredstava u svrhu provedbe dokaznog postupka u slučaju otkrivanja kartela. Na području ocjene koncentracija poduzetnika predviđena je mogućnost skraćenog postupka. Zakon stupa na snagu 1. listopada 2010.

7.
mr.sc. Vanja Njavro Kern
PRILOG O MIROVINSKIM FONDOVIMA

Prateći vrijednost obračunske jedinice pojedinog fonda u odnosu druge fondove dobivamo sliku o tome kako se kreće prinos na uložena sredstva. Unatoč različitih prinosa udio članova u pojedinom fondu ostao je isti u odnosu na protekli mjesec. To ukazuje da članovi ne prate rad svojih fondova, a novozaposleni se uglavnom sami i ne odlučuju u kojem fondu žele biti član već ih u to opredjeljuje Regos. Zar o tako važnom dijelu kao što je izdvajanje sredstava za mirovinu i dalje ostajemo nezainteresirani?
 
Web: www.crosig.hr

O časopisu:

Osiguranje je najstariji časopis za teoriju i praksu osiguranja u regiji. Izlazi od 1960. godine i tijekom proteklih 50 godina stekao je međunarodni ugled i priznanje među čitateljstvom i izdavačima tiskovinama. Nudi korisne informacije i teme o osiguranju i osiguravateljima, te drugim srodnim djelatnostima, zanimljive i aktualne intervjue, izbor iz domaće i inozemne sudske prakse, te niz zanimljivosti iz zemlje i inozemstva.
Od 1972. članovi smo ugledne međunarodne udruge osigurateljnog tiska PIA, s čijim predstavnicima razmjenjujemo iskustva i dijelimo dragocjena iskustva na tržištu osiguranja.
Osiguranje je časopis u kojem stručnjaci i afirmirani praktičari, ali i svi ostali koji žele, mogu iznijeti svoje zamisli, kritike, iskustva i prijedloge o raznim pitanjima iz osigurateljne i drugih srodnih djelatnosti, kao i pitanjima koja proizlaze iz aktualnog hrvatskog zakonodavstva i šire. Autori svojim stavovima i prijedlozima doprinose pronalaženju optimalnih rješenja i unaprjeđenju osigurateljne struke, kao i rada tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, nastojeći uskladiti teoriju i praksu.
Čitatelji osiguranja su poslovni ljudi na čelnim pozicijama, osiguratelji, odvjetnici, odnosno pravnici, ekonomisti, ali i šire čitateljstvo.

CIJENA
Godišnja pretplata: Hrvatska: 500,00 kn, inozemstvo: 70,00 €, a polugodišnja 250,00 kn, inozemstvo 35,00 eura.

Tel. +385 1 633 2324, 633 2503, 633 2323
Fax. +385 1 633 2050
E-adresa: casopis.osiguranje@crosig.hrKomentari

Komentari i ocjene
Prosječna ocjena: 5,00

Trenutno nema komentara.

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli ocjenjivati i komentirati izdanja časopisa!