mojmag.com

OSIGURANJE

Datum izdanja 11.9.2009. - broj 7-8   Podijeli / šalji / spremi
Praćenje časopisa

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli pratiti ovaj časopis!Imate pitanje?

Ako imate pitanja u vezi ovog časopisa, pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da od izdavača dobijete odgovor.


Podaci o časopisu

Dodatni podaci o časopisu Sljedeće izdanje: 1.7.2012.
Izlazi: jednom mjesečno
Cijena: -

O izdanju:

Novosti iz časopisa OSIGURANJE

mr.sc. Darijan Štambuk, dipl.iur.
Pristup nepopravljenim štetama i odgođenim popravcima štete u osiguranju brodova


Institut naknade nepopravljenih šteta poznaje hrvatski Pomorski zakonik, englesko pravo i uvjeti osiguranja. Princip je da se osiguraniku nadoknadi šteta koja u toku osiguranja, odnosno za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju nije popravljena. Priznavanje nepopravljene štete važno je kad se osiguranje ne obnavlja s istim osiguravateljem ili se brod otuđi prije popravka štete. U slučaju da se ugovor o osiguranju ne obnavlja s istim osiguravateljem interes osiguranika i osiguravatelja je da se nastala a nepopravljene šteta likvidira i time se stranke rješavaju međusobnih obveza. Preduvjet za isplatu nepopravljenih šteta je da stranke neće nastaviti poslovnu suradnju ili da osigurani objekt u ovom slučaju brod neće više biti osiguran kod istog osiguravatelja.

Sličan oblik isplate šteta je isplata za naknadu odgođenih šteta. Šteta se ne popravlja prvom prilikom mogućnosti popravka već se odgađa za kasnije. Osiguravatelju je u interesu da se s popravkom štete ne odugovlači već da se popravak izvrši što ranije (obično zbog povećanja troškova popravka i cijene materijala) pa je bolje s osiguranikom nagoditi cijenu popravka iako šteta nije popravljena nego čekati ( u pomorstvu i po nekoliko godina) stvarni popravak.

Berislav Matijević, dipl. iur.
Medicinska dokumentacija i odgovornost za štetu


Područje odgovornosti u djelatnosti zdravstva danas predstavlja jedno od najznačajnijih područja u kojemu dolazi do posebnog izražaja tzv. socijalni kontakt između jedne usluge koja se obavlja kao javna služba i njezinih konzumenata, fizičkih osoba – pacijenata.

Tom socijalnom kontaktu, značajno doprinosi i medicinska dokumentacija, koja je u interesu i pružatelja zdravstvene usluge i pacijenta. Vođenje medicinske dokumentacije obveza je zdravstvenih djelatnika, koja se smatra sastavnim dijelom stručnog medicinskog rada. Pacijent ima pravo na pristup vlastitoj medicinskoj dokumentaciji.

U socijalnom kontaktu zdravstveni djelatnik – pacijent, medicinska dokumentacija predstavlja ujedno i tipično dokazno sredstvo u slučaju eventualnog spora, gdje dolazi do izražaja kao isprava koja "osigurava" pisano svjedočanstvo o relevantnim događajima koji su obilježili odvijanje zdravstvene usluge.

prim. doc. dr. sc. Zvonimir Lovrić
Dvojbe i tajne u kirurškom vještačenju


Povreda prava osobnosti jest vrlo često sastavnica štetnog događaja. Procjena sudskog vještaka bilo koje medicinske struke temelji se na tome. Kirurško vještačenje jest najčešći vid vještačenja u postupku dokazivanja i ocjenjivanja povrede prava osobnosti. Radi se o neimovinskoj šteti, a opravdanost naknade neimovinske štete u novčanom obliku leži u ljudskoj nemogućnosti pronalaženja pravih i objektivnih načina naknade (ili vraćanja) povrijeđenoga prava na osobnost. Moralne vrijednosti nije moguće popraviti novcem, ali on osigurava pribavljanje drugih dobara i ugodnosti koje mogu pomoći u prebrođivanju duševne krize, te kompenzirati izgubljena zadovoljstva.

Dvojba se javlja u procjeni prava osobnosti kada nakon ozljeđivanja nije ostalo trajnog funkcijskog deficita (invaliditeta) koji je inače temelj za procjenu neimovinske štete kod ugovornog osiguranja od nezgode. Osim umanjenja radne sposobnosti, postoji i umanjenje raznih životnih mogućnosti: napredovanja u struci, užitaka u slobodnom vremenu, psihičke tegobe u smislu "življenja sa spoznajom o stradavanju".

Trpimir Gugić, dipl.iur.
Dokazna sredstva u postupcima naknade štete – korištenje službenih zabilješki policije


Službene zabilješke o obavijesnim razgovorima sa sudionicima i svjedocima prometne nezgode sastavni su dio policijskog spisa. Društvo za osiguranje kao tuženik u parničnim postupcima posebnu pozornost treba posvetiti pribavi policijskih službenih zabilješki, a s obzirom na moguće nedosljednosti u sadržaju istih i iskazima tužitelja i svjedoka u parničnom postupku.

Policijske službene zabilješke, bez obzira što ne mogu predstavljati dokaz u kaznenom postupku, predstavljaju ravnopravno dokazno sredstvo u parničnom postupku radi naknade štete.

Policijska uprava obvezna je na zahtjev suda dostaviti sve službene zabilješke o obavljenim obavijesnim razgovorima povodom prometne nezgode. Tada je lako usporediti iskaz tužitelja i svjedoka u parničnom postupku s iskazima danim policiji, te u slučaju promjena iskaza, valja inzistirati na dokaznoj vrijednosti policijske službene zabilješke kao isprave.

Gordan Gardašanić
Uporaba lijekova kao razlog gubitka prava na osiguranje


Među gubicima prava iz osiguranja između ostalih, prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu i prema Uvjetima za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti nalazi se vožnja pod utjecajem alkohola, droga, psihoaktivnih lijekova i ostalih psihoaktivnih tvari.

Članak govori o gubitku prava zbog uporabe lijekova i pri tome upozorava da se ovom problemu pridaje premalo pozornosti, s obzirom na činjenicu da petina lijekova mogu biti izuzetno opasni pod određenim okolnostima.

Također su prikazane kazne predviđene u Republici Hrvatskoj i u europskim državama u koje češće putujemo.

Anton Marović
Invalidnost, invaliditet, tjelesno oštećenje, smanjenje životne aktivnosti, radna (ne)sposobnost


U tekstu su obuhvaćeni izrazi sa kojima se pravnici i vještaci medicinske struke gotovo svakodnevno susreću u području nematerijalna/neimovinske štete kod procjene ozljeda i njihovih posljedica kako u sudskom tako i u izvansudskom postupku. Dodatne poteškoće čini to što su takvi izrazi sadržani i u sudskim nalozima za vještačenje, bilo usmenim ili pisanim, a isto tako i u sudskim odlukama. Svaki od ovih izraza je specifičan i odnosi se na određena područja koja su određena zakonskom legislaturom. Cilj rada je upozoriti da je obveza pravnika i vještaka pridržavati se zakonske terminologije kod procjene nematerijalne/neimovinske štete, kako one koja je  propisana u Zakonu o obveznim odnosima iz g. 1991. a isto tako i onih izraza po Zakonu iz 2005 godine.

Nepridržavanje zakonske terminologije stvara zbrku i nesigurnost u sudskoj praksi i dovodi do različitih procjena što za posljedicu ima različito tretiranje građana pred zakonom i sudovima.

Siniša Štimac, dipl.iur.
Mogućnosti mirnog rješavanja sporova u predmetima naknade štete


Mirenje (posredovanje, medijacija, koncilijacija) je svaki postupak, bez obzira na njegov naziv, u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti svoj spor uz pomoć jednog ili više izmiritelja, koji strankama pomažu postići nagodbu, bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje (čl. 2. st. 1. točka a. Zakona o mirenju). Ono je kao alternativni način rješavanja sporova pronašlo veoma široku i uspješnu primjenu u praksi rješavanja sporova u modernim zapadnim državama. To je specifičan oblik posredovanja u sporu između stranaka nad kojim one imaju potpunu kontrolu, a posebice nad njegovim rezultatom. Dakle, stranke su odgovorne za uspjeh odnosno neuspjeh mirenja. Mirenje je ujedno i prilika za rasterećenje pravosuđa, a isto tako preventivnog djelovanja u pravcu postizanja nagodba, odnosno izbjegavanja dugotrajnog sudskog spora.

Novi proizvodi
CO: Atraktivni ljetni programi


Trajanje osiguranja prilagođeno je potrebama putnika, a može se sklopiti na jedan dan do godine dana. Za izletnike u Europu premija s kojom ima pokriće troškova nužnog liječenja u slučaju bolesti do 30.000 eura kreće se već od 37 kuna

CROATIA osiguranje tijekom ljeta nudi ekskluzivan program putnih osiguranja koja se jednostavno mogu ugovoriti i putem internetskih stranica. Polica putnog osiguranja može se sklopiti kao pojedinačna, obiteljska, koja uključuje roditelje i djecu do 21. godine, ili kao grupna.

Ukoliko se pojedinac odluči na, primjerice trodnevni turistički izlet u bilo koju europsku destinaciju, premija s kojom ima pokriće troškova nužnog liječenja u slučaju bolesti do 30.000 eura ili nezgode do 30.000 eura kreće se već od 37 kuna.

Trajanje osiguranja prilagođeno je svim potrebama putnika, a može se sklopiti na razdoblje već od jednog dana nadalje. Za sve one koji putuju često, osiguranje se može sklopiti na godinu dana s neograničenim brojem putovanja.

„Za osobe koje će svoj godišnji odmor provesti u Hrvatskoj preporučamo osiguranje od nezgode na putovanju. Ovakvo osiguranje za sedmodnevno putovanje iznosi samo 18,50 kuna, uz osigurani iznos od 100.000 kuna za trajni invaliditet“, ističe Anita Oreč, direktorica Sektora za osobna neživotna osiguranja.

Vijesti

Hrvatska: Tržište osiguranja – rezultati za srpanj - Bruto premija 5,95 milijardi kuna

Prema podacima HUO-a, zaračunata bruto premija osiguravajućih kuća u Hrvatskoj potkraj srpnja iznosila je 5,95 milijardi eura. Najveći udio u ukupnoj premiji od 35,76 posto ima CROATIA osiguranje s premijom od 2,13 milijardi kuna

U odnosu na lanjski srpanj zaračunata bruto premija u neživotnim osiguranjima u srpnju je manja za 1 posto i iznosi je 4,57 milijardi kuna, dok je premija u životnom osiguranju manja za 3,2 posto i iznosi 1,38 milijardi kuna.

Najveći udio u ukupnoj premiji na kraju srpnja, od 35,76 posto, ima Croatia osiguranje s premijom od 2,13 milijarde kuna. Glavninu premije najveći je hrvatski osiguravatelj ostvario u segmentu neživotnih osiguranja, u iznosu od 1,92 milijardi kuna, što čini 42,18 postotni udio u tom tržišnom segmentu. U segmentu života, Croatia osiguranje je ostvarila premiju od 201,1 milijun kuna te s udjelom od 14,56 posto zauzima prvo mjesto.

Na drugom mjestu po ukupnoj premiji, u iznosu od 629,5 milijuna kuna, nalazi se Euroherc, čiji je ukupni tržišni udio na kraju srpnja iznosio 10,58 posto. Cjelokupna premija, ostvarena  u neživotnim osiguranjima, zauzima 13,78 posto tržišta, pa se taj osiguravatelj nalazi na drugom mjestu po visini premije, ispred Allianza koji je kraj srpnja zaključio sa 614,56 milijuna kuna premije i sa 10,33 posto udjela zauzeo treće mjesto na hrvatskom osigurateljnom tržištu.

Bosna i hercegovina

RS: Svjetska finacijska kriza usporila rast premije

U prvih pet mjeseci 2009. godine osiguravatelji u manjem bosanskohercegovačkom entitetu, Republici Srpskoj, ostvarili su ukupnu premiju u iznosu od 46,4 milijuna KM (oko 23,8 milijuna eura), što je za 3,8 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

Ovi podaci Agencije za osiguranje RS, međutim, pokazuju da je rast premije ove godine sporiji u usporedbi s prošlogodišnjom stopom od 11,4 posto, što se najvećim dijelom smatra posrednim utjecajem svjetske financijske i ekonomske krize.

Sedam osiguravajućih društava u RS je u prvih pet mjeseci 2009. ostvarilo premijski rast, dok četiri osiguravatelja bilježe pad premije. Najveću premiju uknjižilo je Jahorina osiguranje u iznosu od skoro 8,2 milijuna KM (1 euro = 1,95 KM), što je rast od 21,5 posto u odnosu na isti lanjski period. Po visini premije slijede Bobar osiguranje sa 7,7 milijuna KM (porast 7%) te Kosig Dunav osiguranje sa 7,4 milijuna KM, što je pad za 3,9 posto u usporedbi s istim lanjskim periodom.
 
Web: www.crosig.hr

O časopisu:

Osiguranje je najstariji časopis za teoriju i praksu osiguranja u regiji. Izlazi od 1960. godine i tijekom proteklih 50 godina stekao je međunarodni ugled i priznanje među čitateljstvom i izdavačima tiskovinama. Nudi korisne informacije i teme o osiguranju i osiguravateljima, te drugim srodnim djelatnostima, zanimljive i aktualne intervjue, izbor iz domaće i inozemne sudske prakse, te niz zanimljivosti iz zemlje i inozemstva.
Od 1972. članovi smo ugledne međunarodne udruge osigurateljnog tiska PIA, s čijim predstavnicima razmjenjujemo iskustva i dijelimo dragocjena iskustva na tržištu osiguranja.
Osiguranje je časopis u kojem stručnjaci i afirmirani praktičari, ali i svi ostali koji žele, mogu iznijeti svoje zamisli, kritike, iskustva i prijedloge o raznim pitanjima iz osigurateljne i drugih srodnih djelatnosti, kao i pitanjima koja proizlaze iz aktualnog hrvatskog zakonodavstva i šire. Autori svojim stavovima i prijedlozima doprinose pronalaženju optimalnih rješenja i unaprjeđenju osigurateljne struke, kao i rada tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, nastojeći uskladiti teoriju i praksu.
Čitatelji osiguranja su poslovni ljudi na čelnim pozicijama, osiguratelji, odvjetnici, odnosno pravnici, ekonomisti, ali i šire čitateljstvo.

CIJENA
Godišnja pretplata: Hrvatska: 500,00 kn, inozemstvo: 70,00 €, a polugodišnja 250,00 kn, inozemstvo 35,00 eura.

Tel. +385 1 633 2324, 633 2503, 633 2323
Fax. +385 1 633 2050
E-adresa: casopis.osiguranje@crosig.hrKomentari

Komentari i ocjene
Prosječna ocjena: -

Trenutno nema komentara.

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli ocjenjivati i komentirati izdanja časopisa!