mojmag.com

OSIGURANJE

Datum izdanja 1.8.2011. - broj 6   Podijeli / šalji / spremi
Praćenje časopisa

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli pratiti ovaj časopis!Imate pitanje?

Ako imate pitanja u vezi ovog časopisa, pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da od izdavača dobijete odgovor.


Podaci o časopisu

Dodatni podaci o časopisu Sljedeće izdanje: 1.7.2012.
Izlazi: jednom mjesečno
Cijena: -

O izdanju:

UVODNIK
Financijsko opismenjavanje je imperativ Upravni odbor Hrvatskog ureda za osiguranje.. Dosadašnje inicijative i aktivnosti Hrvatskog ureda za osiguranje predstavljaju temelj za daljnji iskorak prema postavljanju ovog projekta u dva važna pravca.
Prvo je iniciranje izrade Prijedloga Nacionalnog programa financijskog obrazovanja RH, u suradnji s
Ministarstvom financija i Vladom RH, po uzoru na pojedine europske države, prvenstveno Slovenije,
s čijim nacionalnim udruženjem osiguravatelja je u partnerskim odnosima. Drugi bitan pravac je
nastavak i intenziviranje rada Hrvatskog ureda na jačanju svijesti i informiranosti potrošača o rizicima kroz razne publikacije, okrugle stolove, kampanje ili priopćenja za javnost. Također, tome u prilog ide uspostavljena suradnja s državnim tijelima, ministarstvima, agencijama i institucijama obrazovnog sustava.

Prijedlog predstavlja daljnji korak u ostvarivanju kontinuiranih aktivnosti HUO i nadovezuje se upravo na suradnju s Ministarstvom financija, uspostavljenu unazad dvije godine na Danima hrvatskog
osiguranja. U razgovore se u prvoj polovici 2010. godine uključio i Odsjek za zaštitu potrošača
i financijsku pismenost Ministarstva financija, pa je lani u studenom inicijativa inkorporirana i u
Program rada HUO za 2011. godinu. Upravni odbor Udruženja je u travnju ove godine usvojio radni
nacrt dokumenta „Uloga društava za osiguranje u mirovinskoj reformi u Republici Hrvatskoj“ gdje
se kao prva inicijativa strateškog pristupa poticanju mirovinskih proizvoda navodi projekt financijske pismenosti. Vrlo često u javnosti spominjana sintagma zaštita potrošača dobila je svoju potvrdu upravo u HUO-vim publikacijama: „Ključne informacije o društvima za osiguranje u RH“, „Autom u inozemstvo“, „Naputak za primjenu Izvješća o prometnoj nezgodi“.

Češka je studija pokazala da Česima uopće ne smeta da ljetuju na kredit, pod uvjetom da se na
ljetovanju lijepo provedu. Pretpostavljam da je to ne smeta ni mnogim našim sugrađanima, no, jedan
savjet na kraju ne škodi – ljetujete ali pazite na kredit!

Srdačan pozdrav,
Nensi Botica Jukić, glavna urednica

INTERVJU
KRISTIAN PODRUG, NOVI PREDSJEDNIK UPRAVE CROATIA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Dr. Kristian Podrug novi je predsjednik Uprave Croatia zdravstvenog osiguranja d.d. Na tu je dužnost
imenovan s mjesta ravnatelja Poliklinike CZO, koju je vodio posljednje dvije godine. Stručnjak je za
razvoj poslovanja zdravstvenih ustanova i proizvoda, kao i za medicinski menadžment. Internist sa
završenim poslijediplomskim studijom iz kliničke medicine na Medicinskom fakultetu u Splitu, gdje
je i rođen 1977. godine, karijeru je započeo kao liječnik opće medicine u zdravstvenim ustanovama
na području Dalmacije, a u CZO se zapošljava 2008. godine, na mjestu direktora Službe za razvoj
zdravstvenih ustanova.
Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog gastroenterološkog
društva, a zanimljivost koja prvo upada u oči čitajući njegovu biografiju, je podatak da se aktivno služi poljskim jezikom, uz engleski.
U svom prvom intervjuu na novoj funkciji, Podrug govori o stanju i perspektivama dobrovoljnog
zdravstvenog osiguranja.

INTERVJU
SAMIR OMERHODŽIĆ, DIREKTOR AGENCIJE ZA OSIGURANJE U BiH
Direktor Agencije za osiguranje zagovara uvođenje novog premijskog sustava koji se nije mijenjao u
posljednjih 15 godina. Najveći problem s kojim se susreće osiguravajući sektor BiH je nepoštovanje
premijskog sustava i nelojalna konkurencija u sustavu autoodgovornosti.
Osiguranje u aktivi financijskog sektora BiH sudjeluje sa svega 4 posto. Problem su različita zakonska rješenja u FBiH i RS. O tome i Twinning projektu Europske unije koji pruža podršku u razvoju administrativnih kapaciteta Agencije za osiguranje u BiH i entitetskih agencija za nadzor osiguranja, razvoju razmjene informacija i statističkih službi, razvoju zakonodavstva i nadzornih praksi, kao i obveznog osiguranje od autoodgovornosti s Omerhodžićem je razgovarao naš suradnik Mirsad Pehilj.

mr. sc. iur. Darijan Štambuk
TEORIJA KAUZALITETA U OCJENI NAKNADE ŠTETE

Pravna doktrina i hrvatsko pravosuđe uskladili su stavove oko tzv. adekvacijske teorije kao dobrog
polazišta u tumačenju uzroka nastanka štete, pa je sasvim oportuno i opravdano težiti tome da to
učine i osiguratelji u okviru svojih službi i odjela likvidacije šteta. To bi valjalo napraviti u funkciji koordiniranja pravne izvjesnosti donesenih ocjena i rješenja.
Autor drži da spomenuta doktrinarna rješenja mogu biti od male pomoći tamo gdje se ne provode
temeljita i obuhvatna istraga o činjenicama događaja, bilo da se ona u spisu svodi na zapisnike i
izvješća te na rezultate provedenih postupaka državnih tijela i organa, izvješća vanjskih vještaka
raznih struka ili pak na vlastite snage osigurateljevih procjenitelja štete čiji bi rad danas u mnogo čemu trebao biti nadopunjen radom internih ili eksternih istražitelja.
doc.dr.sc. Vladimir Njegomir
POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA I RIZICI
Poljoprivreda ima poseban društveni i ekonomski značaj u regiji imajući u vidu njeno učešće u bruto
domaćem proizvodu, izvozu i zaposlenosti stanovništva. Međutim, biljna proizvodnja, odnosno usjevi
i plodovi, kao i životinje izloženi su brojnim rizicima. S obzirom da je potpuno izbjegavanje rizika u realnosti nemoguće, jer bi to značilo odustajanje od proizvodnje, a imajući u vidu da je nastanak
štetnih događaja uzrokovanih ljudskim faktorom ili djelovanjem prirodnih sila nemoguće u potpunosti
eliminirati nezavisno od primjene preventivnih mjera, osiguranje usjeva i plodova i domaćih životinja javlja se kao nužnost. Klimatske promjene, genetski inženjering, organska proizvodnja hrane samo su neki od faktora koji u novije vrijeme stvaraju potencijalne mogućnosti ali i naglašavaju značaj osiguranja poljoprivrede.
 
Web: www.crosig.hr

O časopisu:

Osiguranje je najstariji časopis za teoriju i praksu osiguranja u regiji. Izlazi od 1960. godine i tijekom proteklih 50 godina stekao je međunarodni ugled i priznanje među čitateljstvom i izdavačima tiskovinama. Nudi korisne informacije i teme o osiguranju i osiguravateljima, te drugim srodnim djelatnostima, zanimljive i aktualne intervjue, izbor iz domaće i inozemne sudske prakse, te niz zanimljivosti iz zemlje i inozemstva.
Od 1972. članovi smo ugledne međunarodne udruge osigurateljnog tiska PIA, s čijim predstavnicima razmjenjujemo iskustva i dijelimo dragocjena iskustva na tržištu osiguranja.
Osiguranje je časopis u kojem stručnjaci i afirmirani praktičari, ali i svi ostali koji žele, mogu iznijeti svoje zamisli, kritike, iskustva i prijedloge o raznim pitanjima iz osigurateljne i drugih srodnih djelatnosti, kao i pitanjima koja proizlaze iz aktualnog hrvatskog zakonodavstva i šire. Autori svojim stavovima i prijedlozima doprinose pronalaženju optimalnih rješenja i unaprjeđenju osigurateljne struke, kao i rada tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, nastojeći uskladiti teoriju i praksu.
Čitatelji osiguranja su poslovni ljudi na čelnim pozicijama, osiguratelji, odvjetnici, odnosno pravnici, ekonomisti, ali i šire čitateljstvo.

CIJENA
Godišnja pretplata: Hrvatska: 500,00 kn, inozemstvo: 70,00 €, a polugodišnja 250,00 kn, inozemstvo 35,00 eura.

Tel. +385 1 633 2324, 633 2503, 633 2323
Fax. +385 1 633 2050
E-adresa: casopis.osiguranje@crosig.hrKomentari

Komentari i ocjene
Prosječna ocjena: -

Trenutno nema komentara.

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli ocjenjivati i komentirati izdanja časopisa!