mojmag.com

OSIGURANJE

Datum izdanja 1.7.2011. - broj 5   Podijeli / šalji / spremi
Praćenje časopisa

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli pratiti ovaj časopis!Imate pitanje?

Ako imate pitanja u vezi ovog časopisa, pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da od izdavača dobijete odgovor.


Podaci o časopisu

Dodatni podaci o časopisu Sljedeće izdanje: 1.7.2012.
Izlazi: jednom mjesečno
Cijena: -

O izdanju:

UVODNIK
Obrtnici novi potencijal osiguravatelja
Osiguranje mnogi u Hrvatskoj još uvijek percipiraju kao nepotreban trošak. Iznimka nisu mali i srednji poduzetnici, njih 90 posto nisu uopće ili adekvatno osigurani. Među njima, najmanje se osiguravaju obrtnici. Odgovornost za takvo stanje nije samo na njima, dosad su osiguravajuće kuće bile fokusirane na velika poduzeća i naravno, na obvezno osiguranja motornih vozila.
No, to je prošlost. O kojem se kapacitetu radi najbolje govori podatak da mali i srednji poduzetnici, zajedno s obrtnicima zapošljavaju oko 57 posto svih zaposlenih u Hrvatskoj. Stoga ne čudi da su osiguravatelji obrtnike ove godine stavili u prvi plan, a da im je segment malog i srednjeg poduzetništva postao izuzetno atraktivan. Da se odnos osiguravatelja promijenio govore nova ponuda i posebni paketi prilagođeni poduzetniku. O tome svjedoči i nedavno održan okrugli stol, kao i novi program Obrtnik i partner s novom Visa karticom, koji će obrtnicima omogućiti popuste i olakšati poslovanje. Uloga osiguravatelja je da razvijaju nove proizvode prilagođene stvarnim potrebama osiguranika.
Postotak neosigurane imovine je vrlo visok. Osim toga, poduzetnici koji imaju ugovoreno osiguranje od požara u pravilu nemaju osiguranje od prekida rada, što prati takvu štetu, upozoravaju osiguravatelji. Najbolji svježi primjer je Bjelolasica, kada je iza požara ostalo nezbrinuto 170 ljudi.


Srdačan pozdrav,
Nensi Botica Jukić, glavna urednica 


OSIGURANJE ROBE U POMORSKOM PRIJEVOZU 
dr. sc. Drago Pavić: Posebna mjerila za djelomične štete
U radu se na sistematizirani način daje pregled mjerila za određivanje visine naknade štete u pomorskom osiguranju robe, s praktičnim primjerima. Utvrđivanje visine naknade štete zbog djelomičnog gubitka ili oštećenja robe iznimno je složeno i za praktičare u osiguranju stručno zahtjevno. Ispravno obračunavanje takvih šteta može se označiti kao vrhunac u vještini obavljanja tih poslova. Poteškoću u praksi pričinja činjenica što ta pravila nisu jedinstveno standardizirana. Ona su dijelom zakonski propisana, a dijelom su sadržana u standardnim pravilima stručnih organizacija ili su postali uobičajena praksa. 
Dodatnu teškoću za naše praktičare čini okolnost što ne postoje domaća standardna pravila za obračun takvih šteta. Naš Pomorski zakonik sadrži iznimno malo takvih pravila. Zbog činjenice što se na našem tržištu ugovara primjena engleskih institutskih klauzula (Institute Cargo Clauses), pri likvidaciji šteta primjenjuje se također i engleska praksa, kao prihvatljiv stručni standard i za naše prilike. Pregled mjerila u ovom radu temelji se na odredbama Marine Insurance Acta (1906.), Rules of Practice, 1997. (Association of Average Adjusters), relevantnoj engleskoj sudskoj praksi, engleskoj i domaćoj poslovnoj praksi te osobnom iskustvu autora. Svrha je ovoga prikaza da služi praktičarima kao informacija i smjernica u njihovu svakodnevnom radu.  


OSIGURANJE IMOVINE
Berislav Matijević, dipl.iur.: Podosiguranje
Pravnu fizionomija osiguranja sačinjava mnoštva specifičnosti. U jednu od tih specifičnosti ubraja se i isplata osigurnine po nastupanju osiguranog slučaja. 
U osiguranju imovine (u užem smislu – osiguranje stvari), isplata osigurnine ovisi o korelaciji 
četiri ključna elementa: način osiguranja, visina pretrpljene štete, svota osiguranja i stvarna vrijednost osigurane stvari. Iz odnosa svote osiguranja i stvarne vrijednosti osigurane stvari "izvire" i institut podosiguranja. 
Institut podosiguranja predstavlja "korektiv" odnosa  premija osiguranja – stvarna vrijednost osigurane stvari, jer ispravlja nerazmjer između vrijednosti koju osiguranik dobiva od osiguratelja na ime osigurnine i vrijednosti koju ugovaratelj osiguranja plaća osiguratelju na ime premije osiguranja


Mihaela Premor Adrijanić
Tržište obveznog osiguranja od autoodgovornosti u Hrvatskoj
U članku su prikazana kretanja na tržištu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u 2010. Ukupna zaračunata bruto premija obveznog osiguranja od AO u 2010. iznosi 2,866 milijardi kuna, što je za 0,7% manje u odnosu na 2009. Udio u ukupno zaračunatoj bruto premiji cijelog tržišta u RH se povećao, te iznosi 31,05% (u 2009. 30,67%), a u skupini neživotnih osiguranja 42,24% (u 2009. 41,69%)
Društava za osiguranje su u 2010. nastavila primjenjivati vlastite uvjete osiguranja od AO i cjenike premije koji se u bitnome nisu razlikovali od uvjeta osiguranja i cjenika premije koji su vrijedili do 1. siječnja 2008.
U usporedbi sa 2009., broj prometnih nesreća bio je manji za 11,87%, poginulih osoba pao je za 21,69% posto, teško ozlijeđenih osoba za 18,12% posto i lakše ozlijeđenih za 15,41%. Broj prijavljenih šteta AO smanjen je za 11,4%


Program „Obrtnik & partner“ nudi maksimalnu osigurateljnu zaštitu
Na inicijativu Hrvatske obrtničke komore, Zagrebačka banka, Croatia osiguranje, Hrvatski telekom i Konzum osmislili su zajednički program Obrtnik & partner koji će hrvatskom obrtnicima, kojih je u Hrvatskoj 90 tisuća, olakšati i  pojeftiniti poslovanje. U sklopu programa svim obrtnicima članovima Hrvatske obrtničke komore izdat će se Visa Obrtnička kartica koju će im u lipnju poslati na kućne adrese. Kartica objedinjuje ulogu identifikacijske kartice Hrvatske obrtničke komore i platežne kartice za kupnju roba i usluga u zemlji i inozemstvu, a temelj je za ostvarivanje popusta i raznih pogodnosti na prodajno-uslužnim mjestima. 
Za obrtnike koji nisu klijenti ZABE, ova je banka izdala Visa Prepaid obrtničku karticu koja je prva i jedinstvena poslovna kartica takve vrste u Hrvatskoj. Može se također koristiti na prodajnim mjestima i bankomatima u zemlji i inozemstvu do iznosa prethodno uplaćenog na karticu.
Croatia osiguranje osmislila je obrtnički paket osiguranja prilagođen individualnim potrebama obrtnika uz maksimalni stupanj osigurateljne zaštite.
- Svaki obrtnik sam bira vlastiti paket osiguranja prilagođen svojim potrebama, što znači da odabire osigurateljno pokriće koje želi, istaknuo je predsjednik Uprave Croatia osiguranja Zdravko Zrinušić na tiskovnoj konferenciji u Hrvatskoj obrtničkoj komori.


IZ HUO
45. Opća skupština Savjeta ureda zelene karte održana u Dubrovniku
Opća skupština Savjeta ureda zelene karte koja je u svibnju održana u Dubrovniku, okupila je 45 zemalja članica Savjeta ureda čije je sjedište u Bruxellesu. Veliko je to priznanje Hrvatskom uredu za osiguranje, članu Sustavu zelene karte koji olakšava međunarodni promet motornih vozila i garantira isplatu odštete oštećenima u prometnim nesrećama koje su uzrokovala vozila inozemne registracije.  Svake godine, dogodi se više od pola milijuna prometnih nesreća u zemljama u okviru Sustava zelene karte, koje su uzrokovala vozila iz neke druge zemlje. Kada se dogodi prometna nezgoda, koju uzrokuje inozemno vozilo, osoba kojoj je nanesena takva šteta svoju odštetu regulira kroz Sustav zelene karte, a za naknadu štete jamči nacionalni ured.
U radu skupštine sudjelovalo je više od 130 izaslanika, kojima su se obratili direktor Hrvatskog ureda za osiguranje Hrvoje Pauković, predsjednik Savjeta ureda Mariusz Wichtowski,  ravnatelj Uprave za financijski sustav Ministarstva financija Republike Hrvatske Damir Kaufman,  predstavnik Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu Robert Nowak, predstavnik Europske komisije za područje osiguranja Karel Van Hulle i Michaella Koller, direktorica CEA-e - Europskog krovnog udruženje osiguratelja i reosiguratelja.
Aktivnosti hrvatskog ureda predstavio je direktor Ureda Hrvoje Pauković, rekavši kako su one intenzivno usmjerene na sprječavanje prijevara u osiguranju zemalja regije, te pozvao i ostale nacionalne urede da se pridruže nedavno u Zagrebu potpisanom Protokolu o sprječavanju prijevara.


INTERVJU
dr.  Darko Medved, slovenski stručnjak za životna osiguranja i rizike
Potrebna ulaganja u znanje i tehnologiju uoči Sloventnosti II
Na nedavnom seminaru Hrvatskog ureda za osiguranje pod nazivom "Trendovi u razvoju životnih osiguranja", predavanje je održao dr. Darko Medved iz Slovenije. Danas Medved ima svoju tvrtku,  JMD consulting, koja se bavi upravljanjem rizika, IT rješenjima, razvojem životnih produkata i troškovne učinkovitosti osiguratelja. Također, na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani predaje na poslijediplomskom studiju predmete »Životna osiguranja« i »Financije i nadzor u osiguranju«. Pet godina odgovorni je urednik biltena Zavarovalniški horizonti.
- Menadžment osiguravajućih društava, pogotovo onih manjih, bitno podcjenjuju ulaganja koja će biti potreba za implementaciju Solventnosti II. Ona će sigurno utjecati na profitabilnost osiguravajućih društava, pogotovo onih manjih, pa se očekuje da će doći do međusobne suradnje kako bi se smanjili troškovi implementacije, izjavio je za časopis Osiguranje, a ostale komentare slovenskog stručnjaka pročitajte u cijelosti u novom broju.


INTERVJU 
Goran Radić, direktor Sektora za motorna vozila Croatia osiguranja
Pad broja polica kasko osiguranja trostruko manji 
Samo rast prodaje automobila može izvuci kasko iz minusa. Croatia osiguranje jamči svojim osiguranicima potpunu isplatu šteta i to odjednom a ne u ratama kao što to rade neki drugi osiguravatelji na tržištu. To je i razlog najmanjeg pada kasko polica, drži Goran Radić, direktor Sektora za motorna vozila u Croatia  osiguranju. 
 
Premije kasko osiguranja pale su u 2010. godini za 11,5 posto na 888,4 milijuna kuna. Istodobno je broj polica osiguranja smanjen za 10,6 posto na 405.197. Ukupni udjel kasko osiguranja pao je sa 11 na 9,61 posto. Zaračunata bruto premija kasko osiguranja do kraja svibnja ove godine i dalje je pod snažnim utjecajem krize i bilježi pad od 10,5 posto na 357,1 milijun kuna, rečeno je na nedavno održanom okruglom stolu o osiguranju motornih vozila. Od 14 društava koja u svojoj ponudi imaju kasko osiguranje automobila, tek njih 3 posluje pozitivno.
O uzrocima ovakvih rezultata i stanju na tržištu ovog, za vozače dobrovoljnog osiguranja, pročitajte u članku. 
Web: www.crosig.hr

O časopisu:

Osiguranje je najstariji časopis za teoriju i praksu osiguranja u regiji. Izlazi od 1960. godine i tijekom proteklih 50 godina stekao je međunarodni ugled i priznanje među čitateljstvom i izdavačima tiskovinama. Nudi korisne informacije i teme o osiguranju i osiguravateljima, te drugim srodnim djelatnostima, zanimljive i aktualne intervjue, izbor iz domaće i inozemne sudske prakse, te niz zanimljivosti iz zemlje i inozemstva.
Od 1972. članovi smo ugledne međunarodne udruge osigurateljnog tiska PIA, s čijim predstavnicima razmjenjujemo iskustva i dijelimo dragocjena iskustva na tržištu osiguranja.
Osiguranje je časopis u kojem stručnjaci i afirmirani praktičari, ali i svi ostali koji žele, mogu iznijeti svoje zamisli, kritike, iskustva i prijedloge o raznim pitanjima iz osigurateljne i drugih srodnih djelatnosti, kao i pitanjima koja proizlaze iz aktualnog hrvatskog zakonodavstva i šire. Autori svojim stavovima i prijedlozima doprinose pronalaženju optimalnih rješenja i unaprjeđenju osigurateljne struke, kao i rada tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, nastojeći uskladiti teoriju i praksu.
Čitatelji osiguranja su poslovni ljudi na čelnim pozicijama, osiguratelji, odvjetnici, odnosno pravnici, ekonomisti, ali i šire čitateljstvo.

CIJENA
Godišnja pretplata: Hrvatska: 500,00 kn, inozemstvo: 70,00 €, a polugodišnja 250,00 kn, inozemstvo 35,00 eura.

Tel. +385 1 633 2324, 633 2503, 633 2323
Fax. +385 1 633 2050
E-adresa: casopis.osiguranje@crosig.hrKomentari

Komentari i ocjene
Prosječna ocjena: -

Trenutno nema komentara.

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli ocjenjivati i komentirati izdanja časopisa!